Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för matematiska vetenskaper på avdelningen för tillämpad matematik och statistik bedriver vi internationellt framgångsrik forskning i flera områden som biomatematik, bioinformatik, beräkningsmatematik, optimering, matematisk statistik och kinetisk teori. Mer information om våra forskningsgrupper finns på webbplatsen http://www.chalmers.se/sv/department/math/research/research-groups/

Vi har en internationell miljö med täta utbyten med andra universitet runt om i världen. Institutionen ger en vänlig, kreativ och stödjande atmosfär med ett jämnt flöde av internationella gäster. På avdelningen finns många engagerade lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av högre utbildning. Tillsammans med avdelningarna för algebra och geometri och analys och sannolikhet utgör vi den akademiska delen av institutionen för matematiska vetenskaper, som är en gemensam institution för Chalmers och Göteborgs universitet, och en av de största inom matematik i Norden med fastanställda forskare på cirka 80 personer. Mer information om oss finns på webbplatsen http://www.chalmers.se/sv/department/math/. Vår institution strävar kontinuerligt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är väsentlig grund i alla våra aktiviteter. Vi arbetar aktivt för att vara en föräldravänlig organisation.


Doktorandtjänsten, som är vid avdelningen för tillämpad matematik och statistik, handledas av professor Larisa Beilina och delvis finansieras av ett bidrag från Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en mycket dynamisk forskningsmiljö vid gränssnittet mellan matematik och beräkningselektromagnetik. Matematisk analys och beräkningsexperiment kommer att integreras nära i det mesta av arbetet.
Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till utvecklingen av en anpassningsbar finita elementmetod i parallell infrastruktur för lösning av direkta och Coefficient Inverse Problems (CIP) för tidsberoende Maxwells ekvationer i C++/PETSc. Projektets huvudfokus kommer att ligga på utveckling av nya versioner av domändekomposition av finita element-/finita differensmetoder implementerade i det befintliga mjukvarupaketet WavES (Wave24.com) för det specifika problemet med detta projekt.

Projektet kommer att erbjuda dig utbildning i ett brett utbud av beräkningsmetoder i frontlinjen för lösning av inversa problem med elektromagnetisk koefficient. Tillsammans med kursprogrammet vid forskningsskolan i tillämpad matematik kommer denna utbildning att förbereda dig för en rad akademiska såväl som privata och offentliga bärare möjligheter.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande till tjänsten bör ha en masterexamen i datavetenskap, tillämpad fysik, tillämpad matematik eller motsvarande, tilldelad av ett internationellt erkänt universitet, ha en 4-årig kandidatexamen, eller förvänta sig att fullfölja den examen i början av anställningen.

Kandidaten ska vara bekant med teorin och tillämpningarna för numerisk analys och matematisk fysik, PDE. Det är en fördel om kandidaten kommer att ha erfarenhet inom objektorienterad programmering i C++/PETSc med MPI.

Kandidaten bör ha utmärkta kommunikationsförmågor, förmåga att organisera och förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö. Utmärkt engelska i tal och skrift förväntas.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som doktorand är givna i SFS 1998:80.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborg
Tillträde: 2021-08-15

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Annika Lang, Enhetschef

+46 31 772 5356

annika.lang@chalmers.se

 

Professor Larisa Beilina

+46 31 772 3567

larisa.beilina@chalmers.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev (max 2 sidor) där du presenterar dig själv och tydligt relaterar din bakgrund och intressen till lösningar av koefficient inversa problem
  • CV
  • Digitala kopior av betyg från utbildning och andra intyg
  • Kopior av kandidatarbete och exjobb om tillgängligt

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner