Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e- Hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för informatik

Avdelningen för informatik består av ett trettiotal forskare som arbetar särskilt med frågor rörande digital innovation, öppen innovation, digitala plattformar och digitalisering av offentlig sektor och som regelbundet är publicerade i internationella topptidskrifter. All undervisning vid avdelningens program, Master in Digital Leadership och kandidatprogrammet Systemvetenskap: IT, människa och organisation reflekterar verksamhetens starka forskningsmiljö.

I både forskning och utbildning har avdelningen en lång tradition av nära samarbete med industri och offentlig sektor. Avdelningen är värd för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI samt erbjuder även uppdragsutbildning.

För mer information av avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-informatik


Vi söker nu efter kandidater för tre postdoktortjänster, för att förstärka vår verksamhet.

Ämne

Informatik/informationssystem, digital innovation och digital transformation

Ämnesbeskrivning

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) har etablerat sig som ledande inom studiet av digital innovation och digital transformation inom ämnet informationssystem. Genom en betydande donation från Wallenbergstiftelserna har SCDI nu möjlighet att kraftigt förstärka sin verksamhet med det nyinstiftade Wallenberg Digital Innovation Program. Programmet innefattar ökat fokus på nyttiggörande samt förstärkning av forskningsmiljön genom ett stort, flerårigt postdoktorsprogram.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor inom SCDI kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering på högsta akademiska nivå (AIS Basket of Eight, FTE50). Du kommer att ingå i nyformade grupper där du arbetar i nära samarbete med kollegor såväl vid avdelningen för Informatik som vid de andra noderna i SCDI; Handelshögskolan och Umeå universitet samt Rise och andra partners från näringsliv och offentlig sektor. Din forskning förväntas vara av högsta kvalitet och leda till stärkt digital förmåga i såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi ser gärna att du vill göra ett vetenskapligt bidrag inom något av de tre fälten nedan, men om du har en annan inriktning är detta också möjligt så länge den är inom ramen för SCDIs vision:

  • Digital transformation: Digitala förändringsprocesser bland etablerade aktörer, disruption, plattformsstrategier et cetera.
  • Digital förvaltning: Styrning av offentlig digitalisering, öppen förvaltning, innovation inom offentlig digitalisering et cetera.
  • Konsekvenser av AI: Hur AI påverkar strategi och affärsmodeller, beslutsfattande, organisering, algoritmiskt arbete, et cetera.

För vidare information om SCDIs inriktning, se www.scdi.se. Vi ber dig vara tydlig i din ansökan om var du vill rikta ditt bidrag och gärna vilka av SCDIs medarbetare som du ser att du skulle vilja arbeta med.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Bedömning kommer att ske på basis av kandidatens möjligheter att utgöra en positiv kraft inom SCDI. Detta kräver dels en hög vetenskaplig förmåga (bevisad erfarenhet av kvalitativa och/eller kvantitativa vetenskapliga metoder, bevisad erfarenhet av nyttjande och utvecklande av teori, erfarenhet av publicering inom för informationssystemsfältet centrala tidskrifter), god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med SCDIs partners inom näringsliv och offentlig sektor.
Kandidaten ska behärska engelska i tal och skrift.
Vidare innebär den breda rekryteringen av nio post-doktorer vid tre lärosäten (där Göteborgs universitet är ett) att vi kommer eftersträva en så god helhet som möjligt i det slutgiltiga valet av kandidater.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad under två år med omfattning 100%/heltid - i linje med kollektivavtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor -, med placering vid institutionen för Tillämpad IT.
Tillträdesdag 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Magnusson: 0733- 10 03 27
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på
knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda
senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.
Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter, inklusive tidigare och nuvarande anställning samt akademisk bakgrund
  • Ett personligt brev med motivering varför du sökt tjänsten och argument för dina kvalifikationer för tjänsten och en kort sammanfattning av dina planer för forskning under postdoktorsperioden. Vi ser gärna att du i detta brev relaterar till existerande verksamhet som bedrivs inom ramen för SCDI idag, samt hur din ambition förhåller sig till SCDIs vision.
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar (kopia på examensbevis, etc.)
  • En numrerad lista över publikationer.
  • Två referenser med kontaktuppgifter

Om du är intresserad av postdoktor-tjänst även vid andra SCDI-institutioner ska du söka separat till de andra platser du också är
intresserad av.
Se Umeå universitets annons:
https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/postdoktor-i-informatik_379925/ 
Diarienummer AN 2.2.1-145-21

Se Handelshögskolan i Stockholms annons:
https://www.hhs.se/en/research/research-houses/house-of-innovation/outreach/our-news/vacancy-three-two-year-postdoctoral-positions-at-house-of-innovation/
Referensnummer 2021/9

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-31


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner