Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Den nationella enheten Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Syftet med verksamheten är att utveckla och sprida den forskningsbaserade kunskapen om mediernas roll i de nordiska länderna samt att främja kontakterna mellan nordiska medieforskare. Nordicom har sedan 1970-talet varit en del av det nordiska samarbetet på medieområdet och fungerar idag som en strategisk samarbetspartner till Nordiska ministerrådet. Via ett särskilt uppdrag från det svenska Kulturdepartementet arbetar Nordicom även med att dokumentera och analysera den svenska medieutvecklingen. Nordicom samarbetar här med bland annat Myndigheten för press, radio och tv. Nordicom har för närvarande omkring femton anställda. Arbetsspråken är svenska och engelska.

Nordicom har under lång tid fungerat som en oberoende och vetenskapligt förankrad expertinstans på medieområdet i Sverige och Norden. Utöver egna analyser medverkar Nordicoms medarbetare regelbundet i både mediepolitiska utredningar och forskar- och myndighetssamarbeten på temat svensk och nordisk medieutveckling. Nordicoms position i skärningspunkten mellan akademi, mediepolitik och mediebransch erbjuder unika möjligheter till både synlighet och påverkan inom samtliga tre sfärer. Vi söker nu en forskare som kan hjälpa oss att ytterligare stärka vår position som det ledande kunskapscentret när det gäller frågor kopplade till mediernas strukturella och ekonomiska utveckling i Sverige och Norden.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som forskare består i att både självständigt och i interna och externa samarbeten analysera medieutvecklingen i Sverige och Norden, i synnerhet med avseende på mediernas ekonomiska, teknologiska och politiska förutsättningar – inte minst i relation till övergripande utvecklingstrender som globalisering, digitalisering och politisk polarisering. Analysarbetet ska syfta till att öka den forskningsbaserade kunskapen om den svenska och nordiska mediemarknaden och dess aktörer. De primära målgrupperna för uppdraget är forskarsamhället och den politiska sfären, men analyserna ska också adressera de behov som finns inom journalistiken, mediebranschen och det övriga samhället när det gäller förståelsen för mediernas funktion och ställning i de nordiska länderna.

Publikationsformerna för analysarbetet kan variera men de analyser som görs ska primärt förmedlas inom ramen för Nordicoms egen utgivningsverksamhet på svenska och engelska. Även om det kan finnas utrymme för viss egen forskning i tjänsten ska arbetet framför allt svara mot våra uppdrag från Nordiska ministerrådet och Kulturdepartementet.  

Utöver skriftliga analyser ingår det även i arbetsuppgifterna att fungera i en expertroll gentemot mediepolitik, mediebransch och nyhetsmedier i de nordiska länderna. I din roll som forskare vid Nordicom förväntas du också arbeta aktivt med att upprätthålla och stärka våra kontakter inom akademin, mediebranschen och mediepolitiken i både Sverige och Norden. Nordicom är en självständig akademisk organisation med brett definierade uppdrag vilket ger en stor frihet att sätta en personlig prägel på analyser, samarbeten och arbetsformer.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten ska ha en doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, företagsekonomi eller ett annat ämne av relevans för tjänsten. Du ska ha en dokumenterat gedigen kunskap om de svenska och nordiska mediemarknaderna och deras politiska och ekonomiska förutsättningar. I detta ingår en förtrogenhet med de systematiska datainsamlingar som regelbundet görs på området både inom mediebranschen och inom akademin. Ett brett personligt nätverk inom akademin, mediebranschen och mediepolitiken på svensk och nordisk nivå är starkt meriterande.

Du som söker tjänsten skall kunna uppvisa en dokumenterat god förmåga att självständigt planera, designa och genomföra analyser av det slag som tjänsten innefattar och att på ett pedagogiskt och effektivt sätt kunna kommunicera dem i både tal och skrift. Det inbegriper både en hög metodmedvetenhet och en skicklighet i att skriva såväl renodlat akademiska som mer populärvetenskapliga texter på både svenska och engelska. För att kunna genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt behöver du vara kreativ, driven och kunna arbeta både på egen hand och i samarbeten med andra. Förmågan att bygga konstruktiva och förtroendefulla relationer med relevanta aktörer i Nordicoms omvärld värderas också högt.

Övrigt

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter till referenser. Av det personliga brevet ska det tydligt framgå hur dina kompetenser och erfarenheter svarar mot ovan angivna kvalifikationskrav. Brevet ska också innehålla en kort beskrivning av hur du skulle vilja bidra till att utveckla Nordicoms arbete med att analysera medieutvecklingen i Sverige och Norden med avseende på t.ex. forskningsfrågor, dataunderlag och möjliga samarbeten.
  2. Ett cv omfattande en merit- och kompetensförteckning, inklusive relevanta publikationer.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning om 100% med placering tills vidare vid Nordicom. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Jonas Ohlsson, föreståndare, jonas.ohlsson@nordicom.gu.se, 031-786 61 25.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-05

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner