Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för globala studier bedrivs socialantropologisk forskning inom en rad områden som på olika sätt berör kulturella och sociala processer i en globaliserad värld. Klimatfrågor, migration, religion, genus, kulturarv, teknologi, hållbarhet och konsumtion, hälsa och ursprungsfolk är exempel på teman som forskare och lärare är engagerade i. Traditionellt utmärker sig ämnet vid institutionen av forskning som bygger på långvariga empiriska fältarbeten och deltagande observation. Vidare finns en stark förankring i det vardagsnära, och i hur de praktiker och erfarenheter som är centrala i människors dagliga liv samspelar med övergripande samhälleliga processer.

Ämnet socialantropologi vid institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Gas gospel: (O)hållbar utveckling och miljörisker i Moçambique” finansierat av Vetenskapsrådet. Detta projekt studerar skärningspunkten mellan strategier för hållbar utveckling och för ekonomisk tillväxt, och omfattar en fördjupad empirisk studie av de utmaningar som fossilgasindustrin ställer Moçambique inför. De senaste åren har Moçambique upplevt flera klimatrelaterade miljökatastrofer, inklusive dramatiska översvämningar förorsakade av cykloner. Som svar har regeringen inrättat ett rekonstruktionsprogram för att övervaka återuppbyggnaden i områden som drabbades av de två kraftfulla cyklonerna. Efter att nyligen ha antagit Agenda 2030 och dess hållbara utvecklingsmål identifieras Moçambique samtidigt som en framväxande ekonomi med stor potential i det som rör fossilindustrin, i synnerhet flytande naturgas och kolväten. I projektet undersöker vi hur dessa motsatta rörelser och strategier uppfattas och hanteras på lokal nivå och hur olika intressenter (statliga organisationer, biståndsgivare, aktivistgrupper och andra typer av medborgargrupper) deltar i diskussionen. Vi kommer att genomföra fallstudier i landets centrala och norra regioner där skärningspunkten mellan miljökatastrofer och fossilgasprojekt är mest synliga.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har en bakgrund i socialantropologi och etnografiska metoder, och också har dokumenterad kunskap om Moçambique, alternativt södra eller portugistalande Afrika. Du kommer bli ansvarig för en fallstudie som inbegriper etnografiskt fältarbete i Beira, samt för viss kommunikation och kunskapsspridning i projektet. Du måste ha mycket goda språkkunskaper i portugisiska (alternativt spanska).

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39 har den som har:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet socialantropologi, kulturantropologi eller etnologi om minst 90 högskolepoäng.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

1. Ett introduktionsbrev/projektförslag (max 2 000 ord plus referenser) i vilket den sökande skissar på hur hans/hennes doktorsavhandling förväntas bidra till forskningsprojektet.
2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i april och slutligt urval görs i maj 2021.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Ruy Blanes, docent, +351 93345281, ruy.blanes@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

1) ett projektförslag/introduktionsbrev, max 2 000 ord.
2) en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
3) en meritförteckning.
4) kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.

Rekommendationsbrev kan bifogas, men är inte obligatoriska.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 28 februari 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner