Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad olika områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, bland annat ett delat föreståndarskap för Centrum för global human resource management (CGHRM) tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg.

Ämne

Sociologi

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar undervisning inom institutionens grundutbildning i form av handledning och bedömning av examensarbeten med sociologisk inriktning. Huvudsakligen är det frågan om handledning av studenter som själva väljer ämne för sitt examensarbete och med sikte på en kandidatexamen i sociologi. Handledning inom ramen för utbildningar med arbetslivs- och personalvetenskaplig inriktning kan dock också bli aktuellt. Sökande skall därutöver vara beredd att vid behov åta sig undervisning inom institutionens övriga grundutbildning med motsvarande inriktning.

Undervisningen sker främst i form av individuell och gruppbaserad handledning, seminarier, workshops samt bedömning och examination, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men inslag på engelska kan förekomma. Med anledning av de restriktioner om fysisk distans som sannolikt råder under anställningsperioden måste sökanden vara beredd att genomföra undervisningen med digitala hjälpmedel.

Behörighet

Behörig för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställningen som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ Högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning. Vid bedömning kommer särskild vikt fästas vid pedagogisk förmåga och skicklighet. Prövning av den pedagogiska skickligheten skall avse planering, genomförande och utvärdering av undervisning, inklusive handledning och examination. Erfarenhet av och skicklighet inom angivna arbetsuppgifter, undervisningsformer och studentgrupper skall vara väl dokumenterade och vitsordade. Särskilt meriterande är förmågan att handleda examensarbeten med både kvantitativ och kvalitativ inriktning. Vikt vid bedömning kommer också fästas vid vetenskapliga meriter och skicklighet samt den sökandes förmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Vid bedömning läggs vidare vikt vid förmåga till samarbete.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning om 40-60% av heltid under perioden 15 mars till 30 juni, 2021, placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas utbildningsansvarig Oskar Engdahl, oskar.engdahl@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se 031-786 47 61

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner