Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle i nära samarbetet med hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vid institutionen finns avdelningen för molekylär och  klinisk medicin som bedriver forskning inom flera olika områden såsom kardiovaskulär och metabol forskning. Avdelningen deltar i flera kurser på biomedicinska analytikerprogrammet, särskild inom klinisk fysiologi. Vi rekryterar därför nu en universitetslektor som kan ta ansvar för denna undervisning.

Ämne

Biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi

Ämnesbeskrivning

Biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi.

Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett teoretiskt och laborativt kunskapsområde, där tyngdpunkten ligger på laboratorie- och undersökningsmetodik med diagnostisk inriktning. Biomedicinsk laboratorievetenskap är huvudområde inom biomedicinska analytikerprogrammet samt inrättat som huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi. I undervisningen på biomedicinska analytikerprogrammet ingår kursansvar, examination, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering. Programledningen är utformad så att ett uppdrag som studierektor ingår i arbetsuppgifterna, vilket innebär övergripande ansvar för en del av programmet, studentkontakter och studieadministrativa arbetsuppgifter, till exempel tillgodoräknande och dispensansökningar. Vid institutionen motsvarar studierektorskapet av uppdrag som inriktningsansvarig lärare. Undervisning på andra utbildningsprogram kan ingå.

I arbetsuppgifterna ingår i begränsad omfattning forskning och samverkan inom biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi. Forskningen bedrivs i forsknings- och utvecklingsprojekt självständigt och i samverkan med andra inom relevanta ämnen. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper.

Administration relaterat till undervisning, utöver studierektorskapet, och forskning ingår också i anställningen.

Det kan ges möjlighet att förena ett lektorat med befattning som biomedicinsk analytiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicinska laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt och visad pedagogisk skicklighet. Sökande ska inneha legitimation som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller skandinaviska och engelska är också ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därpå följer klinisk skicklighet. Dessa tre bedömningsgrunder ska granskas med samma noggrannhet och bristande meriter inom ett av dessa områden kan inte kompenseras av höga meriter inom de andra områdena.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter samt erfarenhet av och mycket god förmåga till kursansvar/kursledning. Dokumenterad pedagogisk utbildning, god förmåga till handledning av studenter på grundnivå och avancerad nivå samt god förmåga att samarbeta i lärarlaget och bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Särskild vikt läggs på sökandens samarbetsförmåga och inkluderande arbetssätt samt erfarenhet av arbetsuppgifter som ingår i uppdrag som studierektor, exempelvis studentkontakter, tillgodoräknande och dispensansökningar. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenheter av forskning med betydelse för anställningens ämnesområde, kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprojekt och dess relevans för verksamhetens inriktning samt publikationer i internationella tidskrifter med peer-review. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens är också meriterande. Vetenskapliga meriter från den senaste 10-årsperioden ges störst betydelse.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete och förmåga till utveckling av kliniskt arbete. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer inriktade på klinisk fysiologi är särskilt meriterande.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan mycket meriterande.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på 100 % vid institutionen för medicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

- behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- ärendet förs till prefekt för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 733764264
E-post: Jan.Boren@wlab.gu.se

Professor Malin Levin, chef för avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Tele: +46 708416264
E-post:  malin.levin@wlab.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/14 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-25

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner