Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för Marina Vetenskaper, Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, har nyligen bildats (1 juli 2015) i syfte att uppnå visionen om "Ett universitet med marin forskning, undervisning och samarbete med omgivande samhälle av högsta internationella klass". Institutionen har ca 110 anställda - forskare, lärare, doktorander, tekniker och administratörer. Institutionen bedriver undervisning och forskning inom olika marina inriktningar såsom biologi, oceanografi, kemi, maringeologi, kulturvård och miljövetenskap. Forskningen bedrivs både inom specialiserade individuella projekt samt inom större tvärvetenskapliga program. Institutionen finns i Göteborg och vid universitetets forskningsstationer på Tjärnö och Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborg. Mer information om Institutionen för Marina Vetenskaper finns på www.marine.gu.se.

 

Projektbeskrivning

Vi söker en nyfiken och entusiastisk doktorand för att arbeta med frågor som rör konsekvenserna av en utarmad marin biologisk mångfald. Du kommer att arbeta vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Vår grupps huvudfokus är att bättre förstå relationen mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktioner när vi rör oss över flera rumsliga skalor. Besök vår labsida www.gamfeldt.se för mer information om vår forskning.

Du kommer att arbeta inom ett 4-årigt projekt som nyligen finansierats av Vetenskapsrådet. De specifika forskningsfrågorna kommer utvecklas i dialog mellan student och handledare, men de kommer besvaras genom studier på grunda marina klippstränder. Studierna kommer sannolikt att omfatta både fält- och utomhusförsök vid Tjärnö marina laboratorium (www.gu.se/en/tjarno). Experimentella studier kan kompletteras med teoretiskt arbete.

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Du bör ha fyra års universitetskurser (en kandidatexamen plus ett års poäng på avancerad nivå (https://www.gu.se/en/doctoral-studies/eligibility-and-ules) i ekologi eller marinbiologi (eller motsvarande), och ett brett intresse för allmänna ekologiska frågor. Högskolepoäng om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Erfarenhet av eller intresse för att lära sig (i) floran och faunan på grunda klippstränder, (ii) statistik, (iii) modellering och (iv) programvaran R är viktigt. Meritmässigt är nyfikenhet och entusiasm lika viktigt som betyg. Att kunna arbeta både självständigt och med andra i grupp är en förutsättning. Så är även förmågan att uttrycka sig på engelska i skrift och tal. Innan du skickar in en ansökan, se till att din bakgrund och dina intressen stämmer väl överens med den forskning vi gör i vår grupp. Ansökningar som inte passar ovan nämnda kriterier kommer ej att beaktas.

Uppgifter                           

Dina arbetsuppgifter kommer inkludera (obs, andra arbetsuppgifter kan också tillkomma):

  • Fält- och labförsök (analyser, statistik, skriva artiklar).
  • Skriva avhandling.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev (max 1 sida). Förklara varför du vill göra en doktorsutbildning i ekologi med vår grupp och varför du skulle passa bra för projektet. Brevet är din möjlighet att beskriva din passion för ekologi och biologisk mångfald.
  • CV (max 2 sidor).
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser. Dessa kan vara tidigare / nuvarande handledare, tidigare arbetsgivare etc. Ange e-post och telefonnummer. Du behöver ej bifoga faktiska referensbrev. Om du är en av slutkandidaterna för tjänsten kan vi be om ett skriftligt utlåtande från dina referenser.
  • Utdrag från universitetskurser och examen.

 

Anställning som doktorand

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

För ytterligare information om tjänsten, kontakta universitetslektor Lars Gamfeldt på e-post: lars.gamfeldt@gu.se                   

 

Information om anställninge:

Anställningsform:               Tidsbegränsad anställning 4 år

Omfattning:                        100%

Placering:                            Institutionen för marina vetenskaper

Tillträde:                             Enligt överenskommelse

Lön:                                   Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 17 januari 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.