Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Morten Grøtlis forskning fokuserar på användningen av syntetisk organisk kemi för att producera nya substanser för studier i cellbiologi och medicin. Sådana föreningar är intressanta både som potentiella läkemedel och som experimentella verktyg för att förstå den fysiologiska rollen för målproteiner.

Kemisk modifiering av proteiner ger kraftfulla verktyg för funktionella studier av enskilda proteiner i komplexa biologiska system. Modifiering av naturliga proteiner i provrör och biologiska sammanhang genom platsspecifika och målselektiva metoder är dock fortfarande utmanande.

 Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi inbjuder nu sökande till en doktorandanställning med fokus på att utveckla nya kemiska strategier för in vitro biokonjugering av kinaser. Doktoranden kommer att designa, syntetisera och utvärdera molekyler för specifik märkning av endogena kinaser i olika biologiska miljöer.

Resultaten av dessa studier kommer att ge en ny teknik för märkning av kinaser och kan ge ny insikt i signaltransduktionen, vilket i slutändan leder till nya terapeutiska mål och förbättrad sjukdomshantering.

Arbetsuppgifter

Doktoranden förväntas bedriva avancerad forskning inom ämnet syntesbaserad läkemedelskemi under handledning. I tjänsten ingår även skrivande av forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar för internationella tidskrifter och presentationen av vetenskapliga resultat på konferenser. Doktoranden bör därför ha goda färdigheter i engelska. Doktoranden kommer att fördjupa sin kunskap inom syntesbaserad läkemedelskemi och kemisk biologi genom att gå relevanta kurser.

Tjänsten är avsedd att leda till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att arbeta på sina doktorandstudier, som inkluderar både deltagande i forskning och forskarutbildningskurser. Undervisning och annat avdelningsarbete kan tilldelas (upp till maximalt 20%). Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år när andra uppgifter deltid ingår.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå;
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Vi söker en duktig och motiverad individ med en stark bakgrund inom organisk syntes, som vill investera tid och energi för att stilla sin nyfikenhet på design, syntes och utvärdering av bioaktiva föreningar. Ett genuint intresse av att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt kommer att vara avgörande. Utbildning i ett relevant ämne utöver organisk syntes/syntesbaserad läkemedelskemi kommer att vara en fördel. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet

- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder

- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Morten Grøtli, E-mail: grotli@chem.gu.se

http://grotlilab.net/

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.