Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Phans forskningsintresse har varit inriktat på utveckling och tillämpning av multimodal avbildning genom användning av masspektrometri, fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi av celler och neurobiologi, särskilt studier av strukturella effekter av psykostimulerande läkemedel på hjärnans kemi och molekylomsättningen av nervceller och hjärnan. Hennes nuvarande intresse är korrelationen mellan nanoskalig sekundär jonmasspektrometri (nanoSIMS) och superupplösande fluorescensmikroskopi (STED) för att studera det strukturella och funktionella förhållandet mellan cellulära lipider och proteiner vid subcellulära och molekylära nivåer. Hon arbetar också med att utveckla märkningsprober för specifikt målinriktade biobilder genom att använda dessa kombinerade modaliteter.

Ämnet för doktorandpositionen är en kombination av superupplösningsmikroskopi STED och masspektrometri-avbildning (nanoSIMS, ToF-SIMS) för att studera molekylär och organell omsättning i neuronala stamceller motsvarande neuronal aktivitet, och korrelation av omsättningen till neurodegenerativa sjukdomar. Projekten syftar till att förstå den molekylära organisationen och dynamiken hos stamceller i övergången från friska till patologiska nervceller.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att att gå kurser och arbeta med forskningsprojekt i lab för att studera omsättningen av neuronala stamceller motsvarande neuronal aktivitet och i relation till neurodegenerativa sjukdomar. Studenten kommer att utbildas i bildteknik (STED, ToF-SIMS, NanoSIMS) och cellodling för att utföra projekten. Studenten kommer att utföra puls- och jakt metod med isotopiska föregångare till proteiner, lipider, RNA på stamceller för att spåra de dynamiska förändringarna i syntes, utbyte och nedbrytning av SG-proteiner. Det funktionella förhållandet mellan SG och olika cellulära strukturer i tillståndet för normalt responsivt tillstånd för stress och vid början av neurodegenerativa sjukdomar kommer också att studeras. Studenten använder statistiska metoder för att analysera, tolka data och presentera resultat. Studenten kommer också att involveras i utvecklingen och tillämpningen av nya märkningssonder för multimodal avbildning av stamceller i samarbete med andra kollegor. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå;
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- Kunskap och erfarenhet av cellbiologiska metoder, stamcellsodling och differentiering och / eller kemisk syntes av märkningssonder

- Erfarenhet av STED-mikroskopi.

- Excellens, kreativitet och en personlighet som är lätt att arbeta med.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Dr. Nhu Phan. E-mail: nhu.phan@chem.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige ä du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-01-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.