Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Gemensamt är ett intresse att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning.

En omfattande och viktig del av vårt arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet med inriktningarna; fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6 samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter

Anställningen är främst inriktad mot handledning av studenter som skriver sina examensarbeten inom ramen för grundlärarprogrammet inriktning F-3 och 4-6, samt inom ramen för Kompletterande Pedagogisk Utbildning, men också annan undervisning kan förekomma. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession bedriver all undervisning på distans under vårterminen. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att arbeta i en kreativ miljö där utbildning, forskning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt fästas vid lärarexamen, ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt tidigare erfarenheter av undervisning, kursledning och handledning av examensarbeten från universitet och högskola. Högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp är meriterande.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid tillsättningen kommer dokumenterad god förmåga till samarbete att beaktas.

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad  med en omfattning av 20 % till och med 2021-12-31 med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Annika Lilja, annika.lilja@ped.gu.se, tel: 031-786 2433 eller avdelningschef Djamila Fatheddine, djamila.fatheddine@gu.se, tel: 031-786 4886.  

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- Meritförteckning/CV
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
- Dokumentation av pedagogisk skicklighet
- Annan dokumentation av vikt för anställningen

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Ewa Steen Stackelius
Box 300
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-01-08 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner