Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård

Projektbeskrivning

Vi lever i en tid med kraftigt accelererad grad av utrotning men också en tid där vi snabbt ökar vår förståelse för de processer som styr biologisk mångfald över tid och rum. Syftet med detta projekt är att fokusera på i vilken utsträckning vi kan använda den kunskap vi har om de processer som styr uppbyggnaden av biologisk mångfald för att försöka att minska den pågående förlusten av biologisk mångfald. Det kommer att finnas en stor grad av frihet för doktoranden att välja sina egna specifika frågor att undersöka inom denna övergripande ram. Ämnen kan inkludera men är inte begränsade till: rumslig  prioritering av områden för bevarande av biologisk mångfald, identifiering av relevant baslinje för bevarande eller utveckling av metoder för att identifiera mängden av fortfarande okända levande eller nyligen utdöda arter. Arbetet bör inledningsvis fokusera på ryggradsdjur men kan eventuellt i senare skede också omfatta andra grupper.

Doktoranden kommer vara placerad på Institutionen för biologi och miljövetenskap under handledning av Dr. Søren Faurby men studenten kommer också att ha möjlighet att samarbeta med många andra forskare vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier och vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Projektet är kopplat till det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate (http://www.becc.lu.se), som är värd för en forskarskola som den rekryterade doktoranden uppmuntras att ansöka till: ClimBEco (http://www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar

 • Generering och hantering av databaser: som en del av doktorsexamen kommer den sökande att lära sig hantera stora datamängder inom ekoinformatik
 • Makroekologiska metoder: t.ex. regressionsanalyser av rumsligt explicit data.

Studierna kommer att bedrivas mestadels som datoranalyser baserade på befintlig data från vetenskaplig litteratur och/eller medborgarvetenskap, men minst en studie under doktorandtiden kommer också involvera generering av ny data baserade på fält- och/eller laboratoriearbete. 

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med inriktning mot Tillämpad makroekologi/makroevolution.

Nödvändiga attribut:

 • En masterexamen i biologi eller ett relaterat område
 • Grundläggande kunskap om ekologi och evolution
 • Kreativt tänkande
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en grupp
 • God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska

Önskade attribut:

 • Specialisering av masteruppsats inom biologisk mångfaldsanalys eller -bevarande
 • Tidiga meriter av vetenskaplig publicering eller preprints.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med R, Python och/eller ArcGIS
 • Intresse för (och eventuellt erfarenhet av) vetenskaplig kommunikation

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

 • Ett kort personligt brev
 • Ett dokument på 1-2 sidor som beskriver a) varför du ansökte till denna doktorandtjänst, b) förslag på vad du vill fokusera på under din doktorandtjänst och c) vad du vill göra efter din doktorsexamen
 • Kontaktinformation för 2-3 potentiella akademiska referenser, läggs till i slutet av det personliga brevet
 • Ett CV
 • En kopia av din masteruppsats (eller motsvarande)

De högst rankade kandidaterna kommer väljas ut för en intervju som kommer att hållas på engelska och över Zoom.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Institutionen för biologi och miljövetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Søren Faurby, Universitetslektor
Phone: (+46) 073 642 24 82
Email: soren.faurby@bioenv.gu.se
Webpage: https://scholar.google.se/citations?user=_KxB9FsAAAAJ&hl=en

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner