Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i applicerandet av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP kommer också att ägna sig åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/

 

Ämne

Datalingvistik

 

Arbetsuppgifter

Doktoranden skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och avhandlingsskrivande. Doktoranden får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning. 

Tjänsten finansieras delvis genom ett forskningsanslag från VR. Den sökande förväntas således skriva sin doktorsavhandling inom något av CLASP:s kärnområden, och forskningen bör rymmas inom ramarna för CLASP:s forskningsprogram. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik utifrån idéer från följande forskningsområden:

 • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
 • Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
 • Teorembevisning och Bayesian Reasoning
 • Formella modeller för dialog och språklig interaktion
 • Kombinationer av logiska metoder och maskininlärning
 • Modeller som kombinerar språk och perception

Sökande med intressen i dessa eller besläktade områden uppmuntras att ansöka. Doktoranden förväntas även delta i institutionens aktiviteter, såsom arbetsmöten, seminarier och interna konferenser. 

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i datalingvistik krävs dessutom följande:

 1. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi eller språkvetenskaplig databehandling), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.

eller

 1. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 2 (lingvistik eller kognitionsvetenskap), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi, eller språkvetenskaplig databehandling) eller ämnesområde 3 (datavetenskap, logik eller matematik) eller motsvarande kunskaper.

eller

 1. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 3 (datavetenskap, logik eller matematik), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi eller språkvetenskaplig databehandling) eller ämnesområde 2 (lingvistik eller kognitionsvetenskap), eller motsvarande kunskaper.

 

Sådana kunskaper i engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-flov/doktorandinformation/allmanna-studieplaner-vid-flov/

 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt med hänsyn till institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning krävs att den sökande bifogar följande:

 1. Uppsatser och examensarbeten
 2. En projektskiss i vilken den sökande anger ett eller flera forskningsområden som hen önskar arbeta inom samt vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning, samt hur väl projektförslaget passar in i CLASP:s forskningsområden. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Dessa bedömningsgrunder finns mer detaljerat beskrivna i ämnets studieplan, se länk ovan.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Tillsättningsförfarande

Bedömningen av inkomna ansökningar görs av en bedömningsgrupp bestående av potentiella handledare samt doktorand- och likabehandlingsombud. På basis av inkomna handlingar rankas en toppgrupp vilka granskas närmare. I det senare skedet kan t ex intervjuer bli aktuella.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor om forskarutbildningen kan ställas till Ana Maria Mora Marquez, proprefekt och viceprefekt för forskarutbildning, ana.maria.mora.marquez@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Jennifer Stråle, personaladministratör, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-07 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner