Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 500 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser en anställning som postdoktor vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Avdelning för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Avdelningen samverkar även med industri och samhället. Avdelningen erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För mer information om verksamheten vänligen klicka här.

Ämne

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ämnesbeskrivning

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är ett övergripande forskningsperspektiv, entreprenörskap en delprocess och hanteringen av immateriella tillgångar ett strategiskt viktigt perspektiv. Detta innebär att ämnet innefattar analys avseende följande fem specialiseringar: Innovationsprocessens aktörer: individer (innovatörer), organisationer (företag); Innovationer som sociala system, betydelsen av nätverk och institutioner; Innovationsprocessens förlopp med särskilt med betoning på kunskap och lärande; Särdrag hos innovationer: tendensen till ansamlingar, dess variation i tid och rum (industriell dynamik; Hanteringen av immateriella tillgångar; Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation; och Innovationsinriktad politik.    

Arbetsuppgifter

För att ytterligare förstärka vår forskning och undervisning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar söker vi 1 postdoktor. Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. I anställningen som postdoktor ska arbetsuppgifterna huvudsakligen vara inriktade mot forskning men kan, om de inte överstiger en femtedel av arbetstiden, även innefatta undervisning. Postdoktorprojektet ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer postdoktorprojektet vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Rådprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera  kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera  entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid.

Empiriskt, studerar vi kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan företag samt mellan företag och universitet. Det gör vi genom att studera empiriska fenomen främst inom Sverige, och inom tre industrier, nämligen fordonsindustrin (inklusive elektromobilitet, autonoma system och AI), ”life sciences” (inklusive bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik) och inom idrott/sportteknologi.

Postdoktorn söks inom McKelveys Rådsprofessorprogramm, fokuserat på förändringen av ekosystem över tid och kunskapsöverföring. Projektet kommer att genomföra en jämförande kvantitativt analys inom ”life sciences” och fordonsindustri i Sverige. Fokus är på om hur ny kunskap som AI och innovationer skapas med samarbete mellan stora företag, entreprenöriella företag och universitet inom kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem genom samarbeten. Projektet inkluderar att samla stora mängd data och genomföra kvantitativ analys av forskningssamverkan mellan industri och universitet, med en jämförelse mellan fordonsindustrin och ”life sciences”.

Forskningsarbetet kommer att omfatta avancerade metoder som används tillsammans med teorier inom vårt ämne. Teorier som används inom forskningsprojektet handlar om innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om industriell dynamik, teknikspridning, policy, digitalisering och entreprenörskap. Forskningen är inriktat mot samling av data och analys av stora datamängder men kan även omfatta kvalitativt inslag såsom kvalitativa fallstudier. Tjänsten kan även innefatta moment för att sprida kunskap genom undervisning och genom att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentligt sektor.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar eller motsvararande, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Särskild vikt i bedömningen av sökande kommer att fästas vid aktuell aktivitet inom forskning och undervisning i innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om entreprenörskap och om samverkan mellan universitetet och näringslivet.

Sökande ska ha beprövad erfarenhet på hög nivå av de datasamling och forskningsmetoder som är relevanta för de ovan beskrivna forskningsområdena. Exemplar på särskilt intressanta forskningsmetoder inkluderar regression; nätverksanalys; text analys; topic modelling.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämplighet för anställningen.

För tjänsten krävs väldigt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande. Personen förväntas efter två år behärska svenska.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad anställning under två år med en omfattning på 100 % med placering vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle. Beslut om anställning som postdoktor sker med stöd av kollektivavtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tillträdesdatum är 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Maureen McKelvey, Professor, +46-76-618-1442, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis
  • Intyg
  • Avsiktsförklaring om max två sidor där den sökande beskriver sitt forskningsintresse kopplat till den aktuella tjänsten
  • Doktorsavhandling
  • Artiklar, konferensuppsatser (max 10 st)
  • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

 

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar till:

Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Linda Malmhage
Box 625
405 30 Göteborg

 

Ansökan och publikationer ska vara inkomna senast: 8 februari 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner