Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1-2 tjänst/er som doktorand vid avdelningen för innovation och entreprenörskap.

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Avdelningen för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Avdelningen samverkar även med industri och samhället. Avdelningen erbjuder fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För mer information om verksamheten vänligen klicka här.

Ämne

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ämnesbeskrivning

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är ett övergripande forskningsperspektiv, entreprenörskap en delprocess och hanteringen av immateriella tillgångar ett strategiskt viktigt perspektiv. Detta innebär att ämnet innefattar analys avseende följande fem specialiseringar: Innovationsprocessens aktörer: individer (innovatörer), organisationer (företag); Innovationer som sociala system, betydelsen av nätverk och institutioner; Innovationsprocessens förlopp med särskilt med betoning på kunskap och lärande; Särdrag hos innovationer: tendensen till ansamlingar, dess variation i tid och rum (industriell dynamik; Hanteringen av immateriella tillgångar; Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation; och Innovationsinriktad politik.    

Arbetsuppgifter

För att ytterligare förstärka vår forskning och undervisning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar söker vi 1-2 doktorander. Doktorandprojekten ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer doktorandprojekten vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Rådprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid

Empiriskt, studerar vi kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan företag samt mellan företag och universitet. Det gör vi genom att studera empiriska fenomen främst inom Sverige, och inom tre industrier, nämligen fordonsindustrin (inklusive elektromobilitet, autonoma system och AI), ”life sciences” (inklusive bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik) och inom idrott/sportteknologi. Doktorander söks inom McKelveys Rådsprofessorprogram, fokuserat på förändringen av ekosystem över tid och kunskapsöverföring. Doktorander kommer att använda avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder.

Båda doktorandprojekten fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet, inom teknik/industri områden. Ett av doktorandprojekten kommer att analysera innovation och entreprenörskapsutbildningar i Sverige, utifrån ett kunskaps-intensivt ekosystemperspektiv. Det andra doktorandprojektet kommer att kvantitativt analysera forskningssamverkan mellan industri och universitet, med en jämförelse mellan fordonsindustrin och ”life sciences”. Projekten kan inkludera moment av informationsinsamlande genom enkät och/eller intervjuer, med kunskapsintensiva entreprenöriella företag.

Forskningsarbetet kommer att omfatta avancerade metoder som används tillsammans med teorier inom vårt ämne. Teorier som används inom forskningsprojektet handlar om innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om industriell dynamik, teknikspridning, policy, digitalisering, innovation och entreprenörskap. Forskningen kan omfatta såväl utveckling och statistisk analys av stora datamängder samt kvalitativa fallstudier. Vidare kan det också innebära att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentlig sektor.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Dessutom, särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar, har den som: har minst 15 högskolepoäng kurser och 15 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom ämnet eller näraliggande ämnesområde.

För tjänsten krävs väldigt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Om sökande inte behärskar svenska, förväntas vederbörande att lära sig svenska.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid analytisk förmåga, metodologisk kompetens och dokumenterade kvalifikationer avseende att kunna skriva vetenskaplig text på engelska, förmåga att ägna sig åt egen forskarutbildning och förmåga att samarbete med kollegor inom forskningsprojektet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du skall ha förmåga att lära dig, även genom att interagera med ledande forskare, i forskningsutbildningen och vid vetenskapliga konferenser, nationellt och internationellt.

Anställning

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde till doktorandtjänsten är 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Maureen McKelvey, Professor, Avdelningschef, +46-76-618-1442, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis
  • Intyg
  • Avsiktsförklaring om max två sidor där den sökande beskriver sitt forskningsintresse kopplat till dessa projekt
  • Uppsats på avancerad nivå (tex Masters uppsats eller examensarbete)
  • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

 

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringärende det gäller.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 25 januari 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner