Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver utbildning och forskning inom det odontologiska området. Varje år examineras 93 tandläkare, 30 tandhygienister och 20 tandtekniker samt ett antal forskarstuderande. Verksamheten bedrivs vid 13 avdelningar och i nära samarbete med institutioner vid Sahlgrenska akademin och Folktandvården Västra Götaland.

Amanuensplatser vid institutionen för odontologi 1 år med start vt 2021.

För att öka intresset hos studenter vid tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet samt att öka rekryteringen till forskarutbildning har ett amanuensprogram tagits fram vid Institutionen för odontologi liknade det som finns för studenter på läkarprogrammet.

Syftet med programmet är att stärka ämneskompetensen hos studerande samt att ge studenten en bredare inblick i verksamheten vid institutionen och pågående forskning inom några ämnesområden.

Arbetsuppgifter

l arbetsuppgifterna ingår deltagande med eget arbete inom forskningsprojekt, undervisning som "assisterande lärare" samt deltagande i kurser och seminarier inom ramen för programmet.

Amanuensprogrammet leder inte till antagning som doktorand, däremot kan aktiviteterna med fördel ingå som en del i studenternas examensarbeten.

Prefekt har tillsammans med bedömningsgrupp beslutat utlysa ut följande amanuensplatser:

Avdelningen för Pedodonti

Handledare: Professor Agneta Robertson, e-post agneta.robertson@odontologi.gu.se

Behörig att söka är tandläkarstudent från termin 8,

Avdelning för Oral mikrobiologi och immunologi

Handledare: Docent Annica Almståhl, e-post: annica.almståhl@odontologi.gu.se

Behörig att söka är tandhygieniststudent från termin 3,

Avdelning protetik/Dental materiallära

Handledare: Universitetslektor Per Svanborg, e-post per.svanborg@gu.se

Behörig att söka är tandteknikerstudenter från termin 2,

Avdelning bettfysiologi

Handledare: Universitetslektor Birgitta Cahlin Johansson, e-post: birgitta.johansson.cahlin@odontologi.gu.se

Behörig att söka är tandläkarstudent från termin 6,

Avdelning för oral biokemi

Handledare: Universitetslektor Lena Larsson, e-post: lena.larsson@odontologi.gu.se

Behörig att söka är tandläkarstudent från termin 4,

Avdelning oral medicin och patologi.

Handledare: Universitetslektor Bengt Hasséus och Jenny Öhman, e-post: bengt.hasséus@odontologi.gu.se eller jenny.ohman@odontologi.gu.se

Behörig att söka är tandläkarstudent från termin 7.

Kvalifikationer

Följande kriterier beaktas vid tillsättning av amanuensplats vid institutionen:

  • Sökande student ska ha godkänt betyg på samtliga tentamina och andra kursmoment upp till aktuell termin,
  • Sökande ska visa intresse för forskning och undervisning inom det sökta ämnesområdet,
  • Tidigare arbete inom en forskargrupp är meriterande.
  • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval

Efter bedömning av inkomna ansökningar kallas högst tre sökande till intervju där ämnesföreträdare och ansvarig forskare medverkar. En sökande erbjuds respektive amanuensplats. Rangordning av de som kallats till intervju dokumenteras.

Anställning

Amanuenstjänstgöringens omfattning är 10 % under 10 månader och 100 % under två månader och gäller under ett år, dvs 25% på helårs-basis.

Kontaktuppgifter för anställningarna

För frågor om de aktuella tjänsterna hänvisas till respektive handledare.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökan ska innehålla:  Personligt brev inklusive CV.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-08.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner