Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: 50%
Placering: HDK-Valand Steneby, Dals Långed
Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse

HDK-Valand - Högskolan för konst och design bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Anställningen ger möjlighet att tillsammans med kollegor utveckla och stärka institutionens undervisning och forskning och erbjuder ett brett nätverk med många möjligheter till olika samarbeten och kunskapsutbyten. Inom ramen för anställningen ingår kompetensutvecklingstid och du kan söka extra tid och resurser för forskningsaktiviteter inom ditt ämne.

Anställningen är placerad på HDK-Valand vid enheten Steneby i Dals Långed i Dalsland, ca 17 mil norr om Göteborg. Steneby är en internationell kultur- och utbildningsmiljö där vi utbildar designers och konsthantverkare som är förankrade i sina material.

Utbildningsprogrammen

Utbildningsprogrammen på grundnivå är Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä samt Textil - Kropp - Rum. På avancerad nivå finns ett program, Applied Arts and Design, med tre inriktningar som svarar mot programmen på grundnivå. Undervisningsspråket är engelska på Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä och Applied Arts and Design. HDK-Valand har också forskarutbildning inom design.

Programmet Metallgestaltning

Undervisningen på kandidatutbildningen Metallgestaltning omfattar kurser inom metall, offentlig gestaltning, visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia. Studenten arbetar till stor del i projektform där tekniska, materialmässiga och funktionella krav relateras till rums- och konstnärliga frågeställningar. Genom föreläsare, gästlärare, workshops och studiebesök får studenten fördjupade kunskaper, perspektiv och inspiration till sitt arbete och kan sätta det i relation till vår omvärld, samtid, historia och teoribildning. Studenterna uppmanas att delta i nationella och internationella utbyten, tävlingar och utställningar som ligger till grund för framtida nätverk

Ämne

Konsthantverk med inriktning metallgestaltning

Arbetsuppgifter

Som professor ingår du i institutionskollegiet Konsthantverk och design vid Steneby. De huvudsakliga arbetsuppgifterna riktas mot undervisning och examination på grund – och avancerad nivå samt utveckling av kandidatprogrammet Metallgestaltning och masterprogrammet Applied Art and Design. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med arbetslaget, som arbetar tillsammans med att driva och utveckla utbildningarna. I arbetslaget ingår professor, lektor, adjunkter och verkstadstekniker.

Du förväntas ha bred erfarenhet och kunskap om högre utbildning och konstnärliga perspektiv på ämnesinriktningen och dess kunskapsproduktion, samt stödja kunskapsutbyte av praxis inom utbildning, forskning och konstnärliga inriktningar vid HDK-Valand i nationella och internationella sammanhang. Vi uppmuntrar särskilt sökanden med inriktning mot social praktik, hållbarhet och craft innovation som kan bidra till ämnesutvecklingen vid enheten.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Driva den strategiska utvecklingen av metallgestaltning på HDK-Valand Steneby
 • Verka för den fortsatta utvecklingen av kompletta miljöer genom integrering av kunskaper från konstnärlig praktik och / eller forskning
 • Utveckla kurs- och programinnehåll samt undervisa och examinera på grund- och avancerad nivå
 • Verka för studenternas professionella utveckling genom professionella färdigheter och kontakter inom metallgestaltningsområdet
 • Handleda studenterna i deras skrivande avseende konstnärliga processer och frågeställningar
 • Tillsammans med enhetschef och övriga professorer vid Steneby driva utvecklingsarbetet med Konstnärliga fakultetens vision och aktivt delta i den övergripande utvecklingen av HDK-Valand Steneby
 • Utveckla skolans internationella nätverk

Anställningen innebär också ett aktivt deltagande i hela verksamheten på enheten HDK-Valand Steneby och institutionen. Övriga arbetsuppgifter innebär att regelbundet delta i möten för enheten HDK-Valand Steneby samt tillsammans med enhetschef ansvara för ämnets utveckling och för utbildningens relevans i förhållande till omgivande samhälle.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är enligt Högskoleförordningen 4 kap § 4:3 den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Konstnärlig och pedagogisk skicklighet kommer att tillmätas lika vikt.                                                                    

Konstnärlig skicklighet

Vikt kommer att fästas vid konstnärlig skicklighet där följande kriterier särskilt beaktas:

 • Internationell synlighet och värdering i konstnärliga och professionella sammanhang inom metallgestaltningsområdet
 • Dokumenterat konstnärligt utvecklingsarbete och / eller forskning
 • Bred kunskap inom konsthantverk ur ett nationellt och internationellt perspektiv och förmåga att positionera den egna praktiken inom den bredare sociala, politiska och konstnärliga kontexten inom konsthantversområdet
 • Visad förmåga att utveckla samarbeten och partnerskap för institutionen och universitetet

Bedömning pedagogisk skicklighet

Vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet samt förmåga att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället där följande kriterier särskilt beaktas:

 • Dokumenterad erfarenhet av att driva och leda utvecklingsarbete inom högre utbildning, inklusive kursutveckling, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • Visad förmåga att utveckla pedagogiska metoder inom konsthantverksområdet
 • Visad förmåga att förmedla kunskap och integrera samtida frågeställningar inom metallgestaltning i undervisningen
 • Visad förmåga att integrera den professionella praktiken och / eller forskningsområdet i kursinnehåll och undervisning
 • Erfarenhet av undervisning i tvärkulturella miljöer

Meriterande

 • Konstnärlig praktik med inriktning mot forskning, social praktik, hållbarhet eller craft innovation
 • Erfarenhet av forskningsprojekt och extern finansiering
 • Förmåga att bidra till organisatoriska förändringsprocesser inom enheten och institutionen
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Dokumenterad administrativ skicklighet, organisationsförmåga och samarbetsförmåga

I Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ställs krav på högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling om totalt 15 hp, alternativt validering, under de första anställningsåren.

I denna rekrytering kommer vi främst att beakta vem som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att, i relation till befintlig kompetens i arbetslaget, genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt kommer att fästas vid ämnesmässig kompetens, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, tester och referenstagning. Då ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga är det önskvärt att ansökan och dess bilagor är utformade på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar HDK-Valand inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av skador som kan uppstå vid översättningen.

Anställning

Anställningen är tillsvidare i en omfattning av 50% av heltid. Tillträde beräknas ske 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Tom Cubbin, tom.cubbin@hdk.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet ställs till personalhandläggare Therese Vestlund, therese.vestlund@akademinvaland.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: HDK-Valand, Therese Vestlund, Box 131, 405 30 Göteborg, och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner