Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

The Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem) är ett forskningssamarbete mellan statsvetare, barnmorskor och obstetriker. Syftet med forskningsprogrammet är att skapa en djupgående förståelse för hur graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap påverkar den gravida kvinnans- och hennes partners syn på samhället. Centrala utfallsvariabler i studien inkluderar politiska åsikter och ideologiska prioriteringar, institutionellt förtroende, politiskt intresse och medvetenhet, politiskt deltagande, föräldraidentiteter och könsroller. Centrala förklarande variabler inkluderar hälsa, informationsintag, kontakt med välfärdsstaten, par-dynamik, socioekonomisk bakgrund och coronapandemin. Vi använder longitudinell/paneldata, främst i form av Graviditetspanelen, Medborgarpanelen, Levnadsnivåundersökningen och den irländska Mammi-studien. Vi använder även registerdata från medicinska journaler (från till exempel Graviditetsregistret) och tvärsnittssurveydata från till exempel Samhälle, Opinion och Media (SOM) institutet och Valforskningsprogrammet.

En beskrivning av forskningsprogrammet hittar du här (sidan är under utveckling).

PregDem leds av docent Elin Naurin och är finansierat av svenska Vetenskapsrådet och Knut & Alice Wallenberg stiftelse samt Göteborgs universitet. Du kan läsa en intervju med forskningsledaren här.

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas bedriva forskning med fokus på huvudfrågeställningarna i PregDem i samarbete med forskningsledaren och med de andra i teamet. Mer specifikt handlar det om att analysera och publicera grundforskning genom att använda den insamlade datan i projektet, särskilt data från Graviditetpanelen och Medborgarpanelen.

En av PregDems styrkor är forskningsgruppens flexibilitet och delaktighet i att nå datainsamlingens- och forskningsprogrammets mål. Det inkluderar en vilja att bidra med att koda data, kvalitetssäkra data, ha respondentkontakt och/eller delta i undervisning. För denna anställning innebär servicekomponenten uppgifter som övervakning och genomförande av insamling av enkätdata i de två sista panelstegen i en longitudinell undersökning. Det kommer också innebära att delta i skrivandet av forskningsansökningar för externa medel. Forskaren kan bli uppmanad att utföra sådana uppgifter upp till en tredjedel av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i närbesläktat ämne vid anställningstillfället.

Bedömningsgrund

De sökande kommer i första hand blir bedömda utifrån vetenskaplig skicklighet i forskning om politisk opinion och beteenden och/eller politisk socialisation med speciellt fokus på områden relevanta för PregDem projektet. En eller fler av följande är också vetenskapligt meriterande:

  • Ett nyskapande projektförslag av hög vetenskaplig kvalité vilket faller inom ramen för, och helst vidareutvecklar PregDem utifrån ovan nämda utfalls- och förklarande variabler
  • Avancerad kunskap om analys av paneldata eller longitudinell data
  • Dokumenterad kunskap om politisk socialisering, föräldraskap, partnerdynamik, hälsa och politik, politiskt deltagande/intresse och kunskap, politisk opinion, politiskt förtroende, välfärdsstatspolitik och kön & politik. 

Då PregDem letar efter dig som ska matcha befintlig kompetens vid forskningsprogrammet kommer vi göra en samlad bedömning av de sökandes kompetenser och välja den person som vid anställningstillfället bedöms kunna komplettera teamet på bästa sätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad till två år i en omfattning av heltid, 100 % med placering tills vidare vid statsvetenskapliga institutionen. Tillträde efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta

Upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare och docent Elin Naurin,
E-post: elin.naurin@gu.se
Telefon 031 786 1243

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Anna-Karin Ingelström,
E:post anna-karin.ingelstrom@gu.se
Telefon 031 786 1190

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Sökanden ombedes besöka hemsidan och läsa om programbeskrivningen och forskningsfrågorna. Ansökan ska relatera till programbeskrivningen och ska innehålla en självvärdering som anger på vilka sätt sökandens forskning kan bidra till PregDems forskningsprogram och på vilka sätt sökanden uppfyller kvalifikationerna i annonsen.

Till ansökan skall bifogas CV, ett exempel på uppsats/publikation, samt utdrag från Google scholar med uppgifter om antal citeringar och H-index. Ansökan ska också innehålla minst tre personer vilka är beredda att på begäran insända rekommendationsbrev.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet,
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-01-18.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner