Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso­främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen­sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske­programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes­examina i kombination med filosofie magisterexamina. Dessutom ges masterprogam inom reproduktiv och perinatal hälsa som också innefattar yrkesexamen som barnmorska. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Vårdvetenskap med inriktning mot kvantitativ metod

Ämnesbeskrivning

Vårdvetenskap fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundläggande nivå och på avancerad nivå (forskarutbildning) med inriktning mot kvantitativ metodik. Uppdraget som kursansvarig lärare innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan samt delta i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen ingår också. Innehavaren förväntas också att aktivt initiera och ansöka externa forskningsmedel.

Den sökande förväntas undervisa på svenska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Avlagd doktorsexamen inom vårdvetenskap (hälsovetenskap, medicinsk bioteknologi eller annan samhällsvetenskap) och visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

I första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid aktuell kvalitet och bredd på undervisningserfarenheter inom kvantitativ metodik på sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet samt erfarenhet av forskning inom det vårdvetenskapliga området.

Meriterande är docentkompetens inom vårdvetenskap (hälsovetenskap, medicinsk bioteknologi eller annan samhällsvetenskap).

Vid tillsättning kommer även administrativ förmåga och förmåga till samarbete att beaktas. Sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Anställning

Anställningen är en allmän visstidsanställning upp till 8 månader, deltid 30 %, med placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Önskat tillträdesdatum: 2021-01-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Vänligen kontakta:

Monica Pettersson, sektionschef Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner Monica.pettersson@gu.se, 031-786 6045

Karin Ahlberg Prefekt, karin.ahlberg@fhs.gu.se, 031-786 6090

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

-Doktorsexmanensbevis (på svenska eller engelska)
-Visad pedagogisk skicklighet
-Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
-Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2020/1295 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-07

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner