Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Krefting Research Centre, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet, rekryterar en statistiker för en 2-årsanställning. Krefting Research Centre (http://krefting.gu.se) har finansiellt stöd från VBG Group Herman Kreftings stiftelse för astma och allergi. Forskningsfokus ligger på astma, luftvägssjukdomar och allergi, och omfattar basal mekanistisk forskning, kliniska studier och populationsstudier. På centret finns projektet STELLAR (ReSpiraTory EpidemioLogy Research PLAtfoRm) som har sin forskningsfinansiering från Vetenskapsrådet. Målet för STELLAR är att bygga upp en långsiktig, multidisciplinär forskningsmiljö använder sig av den omfattande, longitudinella, populationsbaserade data som finns från de två studierna West Sweden Asthma Study (WSAS) och Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN). Data från studierna kan även kopplas till data i olika nationella svenska register. Syftet är att möjliggöra nya epidemiologiska studier och öka kapaciteten för respirationsforskning i Sverige. WSAS finns på Krefting Research Centre medan OLIN samordnas i Region Norrbotten, Luleå och Avdelningen för hållbar hälsa, OLIN-enheten, Umeå universitet. Tanken är att STELLAR ska nå sina mål genom fyra delprojekt (work packages): (1) utveckla databaserna i WSAS och OLIN; (2) skapa en vetenskaplig samarbetsplattform; (3) skapa en plats för information om luftvägssjukdomar; och (4) skapa en plattform för information om vetenskapliga studier. Som överordnad kommer kandidat ifråga att ha en av forskningsgruppledarna vid Krefting Research Centre, docent Bright Nwaru. Bright Nwaru  är också knuten till Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) (https://wcmtm.gu.se/), ett nystartat centrum vid Göteborgs universitet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i samarbete med AstraZeneca och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Västra Götalandsregionen. Den kandidat som vi anställer förväntas samverka med WCMTM.

Arbetsuppgifter

Vederbörande ska tillhandahålla avancerad datakunskap/statistisk expertkunskap för projekt vid Krefting Research Centre och förväntas samarbeta med forskare och samarbetspartners till STELLAR och inom WCMTM. Tjänsten innebär att vederbörande tar ansvar för att utveckla och införa protokoll och algoritmer för datahantering, informationsutvinning (så kallad data mining) och dataanalys, samt att tolka resultat i projekt vid Krefting Research Centre. En kärnuppgift för delprojekt 1 i STELLAR är att skapa databaser av hög kvalitet för WSAS och OLIN med plattformar som SQL eller motsvarande. Dessa databaser ska fortlöpande ta emot data som genereras i studierna. Vederbörande ska således se till att sådana databaser skapas och ge stöd till de datavetenskapliga och statistiska aspekterna i de epidemiologiska och kliniska studierna vid Krefting Research Centre. Kärnpunkten i delprojekt 4 är att utveckla och införa nya maskininlärningsalgoritmer för att kunna göra fenotypning och bestämma riskfaktorer för respirationssjukdomar och allergi. Vederbörande kommer att ansvara för att utveckla och införa dessa metoder. I tillägg till att ge råd till att stödja äldre och yngre forskare vid Krefting Research Centre vid datavetenskaps-anknuta projekt, förväntas vederbörande också vägleda och handleda doktorander i att utveckla färdighet i dataanalys. Vederbörande kommer att ansvara för att datakvalitet, datahantering och dataanalys i projekten vid Krefting Research Centre, fyller de högsta internationella krav. Vederbörande kommer att ha ansvar för att skriva data/statistikavsnitten i slutversionerna av rapporter och vetenskapliga publikationer från projekten. Vederbörande förväntas också presentera resultat från centrets projekt vid nationella och internationella vetenskapliga möten.

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten måste den sökande vara disputerad i datavetenskap, statistik, matematik eller en närliggande vetenskap och minst två års erfarenhet efter disputation när tjänstgöringen tar sin början. Vederbörande ska ha stor skicklighet i datavetenskap, särskilt kunskap om nya maskininlärningstekniker, samt utmärkt förståelse för, och praktisk erfarenhet av, statistik- eller programmeringsspråk, till exempel R, MATLAB, Python samt program för rapportering (till exempel Rmarkdown, Git, Docker och Conda). Tidigare erfarenhet av att skapa databaser för att lagra forskningsdata är nödvändig. Den tilltänkta personen förväntas ha erfarenhet av att arbeta med komplexa populationsbaserade datamängder från hälsovård eller kliniska studier, särskilt avseende luftvägssjukdomar och allergi. Det är nödvändigt att kunna utveckla och använda maskininlärning för informationsutvinning, så kallad ”data mining”, samt analysera sådana data. Det är också nödvändigt att vederbörande har avancerad erfarenhet av statistisk modellering, maskininlärning, datorbaserat upptäckande av sjukdomsfenotyper, riskmodellering, ”big data”-modellering, matematisk modellering, bayesiansk modellering, och så vidare. Vederbörande förväntas kunna arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra forskare på Krefting Research Centre, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utmärkt kunskap i engelska i skrift och tal krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Bright Nwaru, Lektor, 031-786 67 18, bright.nwaru@gu.se

Madeleine Rådinger, Professor/Biträdande avdelningschef, 031-786 67 13, madeleine.radinger@lungall.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Till ansökan ska fogas ett följebrev som förklarar varför du söker tjänsten. Bifoga dessutom CV, publikationsförteckning, kopia/kopior på examensbevis och namn, epost-adress och telefonnummer till två referenspersoner.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.