Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och utbildning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Fysioterapeutprogrammet tillhör sektionen för hälsa och rehabilitering som bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnena fysioterapi, arbetsterapi, logopedi och audiologi. Fysioterapeutprogrammet har en kreativ forskarmiljö med vision om att utvecklas ytterligare, och har för närvarande 15 registrerade doktorander. Vi vill med denna utlysning ytterligare utveckla vår starka vetenskapliga och pedagogiska miljö inom ämnet fysioterapi.

Ämne

Fysioterapi

Ämnesbeskrivning

Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk och social helhet i ett hälsoperspektiv och som utgår från den enskilda personens livssituation. I centrum för kunskapen står förståelse av och studier om kroppen, dess rörelse, funktion och interaktion med andra och miljön, samt medvetenhet om hur kropp, rörelse, vanor och livsmönster påverkar hälsan.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas ha övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet fysioterapi. I anställningen ingår undervisning, såväl teoretisk som klinisk, och handledning på grundnivå och avancerad nivå, samt handledning av forskarstuderande. Administrativa uppgifter ingår och ledningsuppdrag inom sektionen/ institutionen kan ingå i arbetsuppgifterna.

Innehavaren förväntas ta en aktivt ledande roll för att främja en kreativ forskningsmiljö för forskare och doktorander samt informera och stödja forskande medarbetare att söka forskningsanslag. I uppgiften ingår att följa och driva utvecklingen inom fysioterapi samt utveckla samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och ha dokumenterad klinisk erfarenhet som sjukgymnast/fysioterapeut.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömning kommer lika stor vikt att läggas på den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten av betydelse för ämnet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid förmåga att leda och bedriva forskning på hög internationell och nationell nivå, förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell/ internationell konkurrens samt förmåga att attrahera doktorander och forskningsmedarbetare, vetenskaplig handledning.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid visad god pedagogisk skicklighet på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdet.

Vid tillsättningen kommer även visad god klinisk erfarenhet som sjukgymnast/fysioterapeut, förmåga att samverka och interagera med det omgivande samhället, förmåga att leda personal och administrativ förmåga att beaktas.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på 100 % av heltid med placering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Önskat tillträdesdatum är januari 2022.

Tillsättningsförfarande

  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
  • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Biträdande sektionschef Annelie Gutke på 031-786 5747 eller annelie.gutke@neuro.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/1257 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 29 april 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner