Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet. 

Forskningsprojekt kommer att utföras inom Elektrokemigruppen. Forskning inom gruppen spänner över många olika områden. Exempelvis syntes av metalloxid nanopartiklar med elektrokemiska och lösningsbaserade metoder, studier av electrokatalytiska reaktioner, experimentell bestämning och modellering av de termodynamiska egenskaperna hos elektrolyter, undersökningar av yt och gränsskikts egenskaper hos nanopartiklar med experimentella och teoretiska metoder. Nanopartiklarnas ytladdning och gränsskiktspotential spelar avgörande roll för deras reaktivitet, stabilitet aggregering och interaktioner med organiska molekyler i komplexa elektrolyter. Därför har fokus legat på dessa ämnen under de senaste åren. Elektrokemigrupp har väl etablerade samarbeten med andra universitet och industrin i Sverige och internationell.

Arbetsuppgifter

Med stöd från Mistra, annonserar Institutionen för kemi och molekylärbiologi en postdoc-tjänst under två år med fokus på att undersöka metall/metalloxid nanopartiklars interaktion med organiska molekyler i joniska vattenlösningar genom att använda simulerings metoder såsom molekylär dynamik (MD), Monte Carlo (MC) och analytisk teori.

Nanopartiklar i naturliga vattensystem såsom sjöar, floder och havsvatten kan vara giftiga för levande organismer. Emellertid är toxiciteten av nanopartiklar i hög grad relaterad till deras tillstånd i vilket de existerar d.v.s. som fria partiklar, eller i form av aggregat. Nanopartiklar som ingå i vattensystem eller i biologiska system kan omvandlas till komplexa aggregat på grund av förändringar i sina ytegenskaper (ytladdning, potentiella) eller genom adsorption av organiskt material.

Tillståndsförändringar kan leda till förändringar i reaktivitet av nanopartiklarna, därför är det av yttersta vikt att förstå de grundläggande mekanismerna bakom sådana förändringar. Omvandlingar av nanopartiklar i komplexa miljöer såsom naturliga vattensystem och i biologiska system styrs av invecklade relationer interaktionskrafter som verkar på nano- samt meso-skalor.

Modelleringen av transformation i sådana komplexa system, kräver simulerings metodologi av varierande komplexitet. Projektet kommer att inleds med modellering av ytladdningen och gräns potential (zetapotential) av nakna liksom belagda nanopartiklar i jonisk vattenlösning och biologiska system. Korrigerad Debye-Hückel (CDH) teori, klassisk ytkomplexering och molekylära dynamiken (MD) simuleringar kommer att användas.

Information som erhålls från dessa undersökningar kommer vidare att användas för att modellera bildandet av organiska corona på partikelytan och vidare till aggregering. Användning av Monte Carlo (MC) simuleringar tillsammans med klassisk DLVO teori kommer att undersökas. Resultaten av simuleringarna kommer att jämföras med de relevanta försöksdata som erhållits av andra grupper i en nära samverkan.

Forskningsprojektet kommer att utföras i nära samarbete mellan olika grupper i ”Mistra Environmental Nanosafety” konsortium (https://www.mistraenvironmentalnanosafety.org/) som finansieras av Mistra. Grupper från olika discipliner som fysik, kemi, biologi, medicin och samhällsvetenskap samarbetar i detta konsortium på problemet med Nanosafety.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Eftersom projektet är främst baserad på att använda teoretiska verktyg så som molekyldynamik (MD), Monte Carlo (MC) simuleringar och analytisk teori är det nödvändigt att ha kunskaper och erfarenheter inom dessa simuleringsmetoder. Kunskap om modellering av ytan och gräns kemi av nanopartiklar i joniska lösningar är meriterande. Modelleringsarbetet kommer att ske i nära samarbete med andra grupper i konsortium som använder experimentella metoder är det mycket viktigt att kandidat ska vara van med samarbete med olika grupper och personer.  I bedömningen kommer stor vikt att ges åt dokumenterad vetenskaplig skicklighet och förtrogenhet inom forskningsområdet för projektet. Publicering i internationella tidskrifter är meriterande, liksom tidigare erfarenheter av forskning och forskningssamarbeten inom området. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på forskningsområdet och sin eventuellt kommande roll som postdoc vid institutionen. 

Anställning

Anställningen är tidbegränsad anställning under 2 år på heltid, 100% med placering vid Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  

Zareen Abbas, Associate Professor (Docent), Phone number: +46 (0)31 7869015, E-mail: zareen@chem.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-12

 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.