Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionens verksamhet bedrivs på tre olika platser, GU:s lokaler i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinaregatan 18A i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård.

Projektbeskrivning

Det huvudsakliga syftet med positionen är att förstå kompositionen av regnskogar i tid och rum. Mer precist kommer forkningen i denna tjänst att utvecklas i samråd med handledaren men skulle kunna inkludera 1) att dra slutsatser kring spatiala mönster för fylogenetisk endemism samt informera beslut för bevarandearbete, 2) sekvensering av forntida DNA från sjösediment  för att förstå människans påverkan på regnskogen, (3) demografisk modelering av vanligt förekommande arter för att dra slutsatser kring artkomposition över tid.

Studenten kommer vara baserad vid Institutionen för biologi och miljövetenskap under handledning av Dr. Chrsitine Bacon. Det kommer finnas rikligt med tillfällen för samarbeten med andra forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap samt Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier. Projektet har anknytningar till det strategiska forksningsområdet Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate (http://www.becc.lu.se) vilket huserar en forksarskola vilken kommer vara öppen för studenten: ClimBEco (http://www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school).

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att genomföra arbetet med doktorsavhandlingen under handledning vilket inkluderar utvecklingen av doktorandens metodologiska erfarenhet, analytiska färdigheter samt en bred teoretisk grund samt fördjupning inom ämnet. Tekniker som kommer tillämpas inom projeket inluderar:

 • Fylogenomik, användning av target sequence capture för att bygga fylogenier
 • Makroevolution, användning av fylogenier, fossildata samt Bayesianska modeller för att härleda hastigheten och formen av divergens
 • Populationsgenomik, dra slutsatserkring den adaptiva potentialen för att bättre informera bevarandeprioriteringar

Studierna kan komma att inkludera fältarbete samt laborationer beroende på studentens intresse. Nödvändig utbildning kommer tillhandahållas men studenten måste vara inställd på att lära sig nya kunskaper som krävs för genomförandet.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För att vara behörig till studier på denna nivå måste kandidaten möte både de generella kraven samt de specifika för denna position. Personen möter de generalla kraven om hen:

 1. har en mastersexamen, eller
 2. har uppnått kraven för kurser innefattande minst 240 hp varav minst 60hp är på avancerad nivå, eller
 3. har erhållit motsvarande kunskap på annat vis antingen i Sverige eller utomlands

För att uppfylla de specifika kraven för denna tjänst måste kandidaten:

 1. ha en mastersexamen inom ett relevant ämne* inom naturvetenskap, eller
 2. ha slutfört studier innefattande minst 60hp inom relevant ämne inom naturvetenskap, eller
 3. ha slutfört ett motsvarande program inom ett område av relevans för detta doktorandprojekt, i Sverige eller i annat land

*Relevant ämne för dessa doktorandstudier är biologi.

Bedömningsgrund

Regler angående utbildning och anställning på doktorandnivå finner man i Högskoleförordningen (HF, SFS 1993:100). Endast sökande som är antagna till doktorandprogrammet kan bli anställda. Vid anställning måste först förmågan att slutföra dokotorandprogrammet fastställas.

Vi söker en motiverad, självständig person för doktorandstudier inom biologi med fokus på evolution av tropiska växter.

Viktiga attribut:

 • Kunskap om grundläggande evolution
 • Kreativt tänkande
 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter, både skrivna och talade, i engelska är nödvändiga
 • Förmåga att arbeta bra både självständigt och i grupp

Önskvärda attribut:

 • Specialisering inom molekylär systematik
 • Erfarenhet av kvantitativ dataanalys samt programmering i R eller Python
 • Erfarenhet av att producera vetenskapliga publikationer


Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Institutionen för biologi och miljövetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Christine D. Bacon, universitetslektor 
tel. +46 76 618 51 67
e-post: christine.bacon@gu.se

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-15 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner