Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Tre postdoktorer med expertis inom antibiotikaresistens sökes, avseende heltidsanställning under 24 månader. Anställningarna är knutna till Joakim Larssons forskargrupp vid avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Gruppens forskningsfokus rör resistensutveckling mot antibiotika, särskilt betydelsen av den yttre miljön. Forskargruppen består idag av 1 professor, 2 docenter, 5 postdoktorer, 1 doktorand, 1 biomedicinsk analytiker samt examensarbetare (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group). Larsson leder också Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet (CARe; https://www.gu.se/en/care)  med drygt 100 forskare. Därutöver finns mycket täta samarbeten med flera andra universitet, nationellt och internationellt. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och har omfattande stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Formas.

Ämne

Miljöaspekter av antibiotikaresistens

Ämnesbeskrivning

Många resistensgener som orsakar problem i vården i dag förefaller ha sitt ursprung i ofarliga miljöbakterier. Vår grupp studerar drivkrafterna bakom denna utveckling, särskilt hur låga halter av antibiotika och andra antibakteriella ämnen kan påverka processer såsom mobilisering av resistensgener, mutationshastighet, horisontell genöverföring, selektion och transmission av resistens mellan miljöer. I några delprojekt studerar vi de evolutionära sambanden  mellan resistensgener i miljöbakterier och patogener, samt söker efter nya former av resistens i olika miljöer med såväl bioinformatiska metoder som med olika storskaliga funktionella analyser. Vi studerar även hur analys av resistenta bakterier i avloppsvatten kan användas för att prediktera den lokala, kliniska resistenssituationen. En ökad kunskap kring alla dessa processer och drivkrafter gör oss bättre rustade att bedöma och hantera risker som hotar vår hälsa. Vi söker nu tre postdoktorer för att utforska miljödimensionen av antibiotikaresistens.

Arbetsuppgifter

Vi söker tre postdoktorer vars kompetens inom mikrobiologi, molekylärbiologi och bioinformatik kompletterar varandra. En postdoktor med stark mikrobiologisk expertis förväntas primärt genomföra experimentella studier kring selektion av antibiotikaresistens i miljön. Postdoktorer med molekylärbiologisk respektive bioinformatisk expertis förväntas primärt genomföra studier kring den genetiska reservoaren i miljön och flödet av nya resistensgener till kliniken. Arbetet kan även omfatta andra aspekter kring utveckling, förekomst, spridning och övervakning av antibiotikaresistens inom pågående projekt i gruppen. Erfarenheter av provtagning, bakterieodling, resistensbestämning, genexpressionsstudier i bakterier, olika metoder inom rekombinant DNA-teknologi såsom vektorkonstruktion, kloning och konstitutiv och inducerbar expression av främmande proteiner i bakterier, gen-knockout, RT-PCR, qRT-PCR, funktionell metagenomik, policyarbete, riskbedömning, bioinformatisk analys av DNA-sekvens data genererade med olika tekniker, programmering i Python, R m m är värdefulla. Varje postdoktor förväntas inte ha alla ovanstående erfarenheter utan kan vara mer eller mindre experimentellt inriktad. I gruppen finns redan kompetens i bioinformatik, strukturkemi, mikrobiologi, molekylärbiologi och miljövetenskap, och vi samarbetar tätt med analytiska miljökemister samt forskare inom andra discipliner, inklusive samhällsvetenskap och humaniora. Arbetet förväntas ske i samarbete, varför kompletterande expertis är värdefullt. Det ingår i arbetsuppgifterna att författa/medförfatta vetenskapliga publikationer och presentera forskning vid internationella vetenskapliga konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid sista ansökningsdag innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till de som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Doktorsexamen i relevant område liksom högkvalitativ vetenskaplig produktion inom relevant område i en god omfattning i relation till den tid som gått sedan doktorsexamen avlades är krav. Starkt meriterande är erfarenhet av forskning som ligger nära de beskrivna arbetsuppgifterna, hög självständighet inklusive erfarenhet av praktiskt laborativt molekylärbiologiskt och mikrobiologiskt arbete och/eller bioinformatiskt arbete med flera av ovanstående metoder, excellent kommunikativ förmåga, särskilt med avseende på att uttrycka sig vetenskapligt i skriftligt och muntligt på engelska, ett utvecklat vetenskapligt kritisk förhållningssätt, tidigare erfarenhet från arbete på olika lab och i olika länder, samt förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning

Anställningarna är på heltid och är tidsbegränsade, två år, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde 15 Jan 2021 eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Joakim Larsson via e-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia på bevis för doktorsexamen
  • Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-07

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner