Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för ett forskningsprojekt om förhörsmetoder och insamling av underrättelseinformation. Som doktorand kommer du att tillhöra forskargruppen Criminal, Legal, and Investigative Psychology (CLIP), och specifikt att arbeta tillsammans med Docent Timothy J. Luke och Professor Pär Anders Granhag. Forskningen kommer huvudsakligen att bestå av experiment om förhör med misstänkt och underrättelseintervjuer, och ske både i laboratoriet och online. Arbetet kommer att innefatta design, planering, administration, och rapportering av empiriska studier.

Utbildning på forskarnivå omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Kvalifikationer

Positionen kräver god förmåga till planering, analys och såväl samarbete i grupp. Utbildning eller erfarenhet i rättspsykologi, arbetslivserfarenhet med rättssystem, erfarenhet med forskning i laboratorie och online, och kunskap i statistikprogrammering är meriterande. Erfarenhet med kvantitativ och kvalitativ metodik är också meriterande. Du ska behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet, din examen innehåller minst 120 hp i psykologi

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar kraven ovan. 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Stor vikt läggs på den sökandes tidigare uppsatser/examensarbeten och eventuella tidigare forskningsrelaterade arbetsuppgifter samt övriga relevanta kvalifikationer. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på svenska och engelska. De sökande som bedöms tillhöra en tätgrupp kan komma att kallas till intervju. Arbetsprov kan förekomma i urvalsprocessen.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om arbetets innehåll kontakta projektledare Timothy Luke, timothy.luke@psy.gu.se

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/fackliga-organisationer/

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar.

  • examensarbete
  • studiebakgrund
  • arbetslivserfarenhet
  • forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
  • motiv för att söka till utbildning på forskarnivå (utifrån personligt brev)
  • en kortfattad text (max 500 ord) som beskriver ditt forskningsintresse och relevant erfarenhet, särskilt inom rättspsykologi

 Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast  29 oktober 2020

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner