Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

Ämne

Datalingvistik

Ämnesbeskrivning

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/.

Arbetsuppgifter

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning inom CLASPs kärnområden i samarbete med forskargruppen. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik utifrån idéer från följande forskningsområden:

 • Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
 • Komputationella och experimentella metoder i psycholingvistik
 • Teorembevisning och Bayesian Reasoning
 • Neurolingvistiska och formella modeller för dialog och interaktion
 • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
 • Kombinationer av logiska metoder, maskininlärning/deep learning och psycholingvistiska ansatser
 • Komputationella modeller av språk, perception och situerad interaktion/social robotik

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets workshops, seminarier och konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara avlagd doktorsexamen som senast vid sista ansökningsdag. Doktorsavhandlingens ämnesområde bör vara i ett relevant område enligt ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag (om inte särskilda skäl föreligger såsom föräldraledighet, sjukledighet eller militärtjänst).

Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1770/1770096_anstallningsordning-for-larare-vid-goteborgs-universitet---2020-02-20.pdf

Bedömningsgrund

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling och andra publikationer, samt hens forskningsplan. Prioritet kommer att ges till sökande vars forskningsplan och tidigare arbete stärker forskargruppen och projektet. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Den sökande skall utöver projektplan, åberopade skrifter och övriga handlingar bifoga kontaktuppgifter till två referenspersoner bekanta med sökandens forskning. Rekryteringsprocessen kan komma att omfatta intervju (eventuellt via videolänk) samt inhämtande av referenser.

Allmänna bedömningskriterier beskrivs i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Shalom Lappin, professor, 031-786 5019, shalom.lappin@gu.se

Fredrik Engström, prefekt, 031-786 6335, fredrik.engstrom@gu.se  

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  Bedömning kommer att ske utifrån meriter som är dokumenterade i ansökan.

Till ansökan bifogas:

 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Förteckning över examina och anställningar
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
 • Projektplan som beskriver den forsknings som den sökande planerar att bedriva under sin tid som postdoktor.
 • Doktorsexamensbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Åberopade skrifter, inklusive doktorsavhandling, samt separat förteckning över skrifterna

Mer information finns i:

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

De dokument som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner