Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med ca 120 anställda, ca 1200 helårsstudenter och en årsomsättning på ca 140 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 13 olika språkämnen samt inom ramen för flera olika program. Forskningen berör världens språk och dess litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Ämne

Engelska

Ämnesbeskrivning

Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation samt Ämneslärarprogrammet. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot språkvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, såväl inom fristående kurs som inom Ämneslärarprogrammet (till exempel VFU), på både campus och nät. Även kursutveckling och uppgifter av administrativ art ingår, till exempel kursansvar. Den sökande förväntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan innebära undervisning även inom exempelvis ämnesövergripande kurser och program. Även forskning kan ingå och den sökande förväntas aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer. Institutionen förutsätter att den som blir anställd har möjlighet till hög närvaro på plats, då stora delar av arbetet sker gemensamt i lärargruppen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i engelska eller i annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom ämnet engelska eller annat för anställningen relevant ämnesområde. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:

  • Dokumenterad erfarenhet och pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning i språkvetenskap,
  • Vetenskapliga meriter inom språkvetenskap, vilka kommer att bedömas i relation till graden av originalitet och internationell förankring,
  • Erfarenhet av handledning och examination inom språkvetenskap, på såväl grundnivå som avancerad nivå,
  • Förmåga att undervisa på både engelska och svenska,
  • Ledning och administrering av undervisning (t. ex. kursansvar och koordinering av kurser),
  • Meriter avseende samverkan med omgivande samhälle,
  • Högskolepedagogisk utbildning.

Arbetet kräver också god samarbetsförmåga och flexibilitet. Meriterande är egen lärarutbildning (svensk lärarexamen) och erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningen, inkl. erfarenhet av besök och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-kurser). Framgångsrikt erhållande av externa medel är också meriterande.

Även intervju och provföreläsning kommer att utgöra grund för bedömning. Referenstagning kan också komma ifråga.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
Tillträde: 15 augusti 2021 eller enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Mette Tjell, mette.tjell@sprak.gu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandlaggare@sprak.gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens:

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta personalhandlaggare@sprak.gu.se.

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (PDF-format):
Doktorsexamensbevis
Doktorsavhandling
Eventuella läromedel

Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

Fullständiga meritportföljer för alla angivna områden

Förteckning över examina och anställningar

Förteckning över vetenskapliga, pedagogiska, lednings- och administrativa meriter

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Den sökande ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska vara inkommen senast:2020-10-29

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner