Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Projektbeskrivning 

 

Kunskapsluckor inom havets fysik och klimatprocesser i polarområdena är en av de främsta källorna till osäkerhet i förståelse och förmåga att förutsäga det globala klimatet. Detta gäller särskilt i Södra Ishavet, där den rådande bristen på observationer och osäkerhet runt vilka skalor som är aktiva betyder att vi vet förvånansvärt lite om centrala luft-hav-is-interaktioner och dess effekter på övre havets fysikalisk-biogeokemiska processer. 

  

Detta doktorandprojekt i fysisk oceanografi kommer att bidra till att täcka kunskapsluckor inom flöden mellan luft och hav samt samspelet med ytnära processer i Södra Ishavet. Arbetet kommer att ske i ett internationellt team. Kandidaten kommer att bidra inom två aktuella projekt: det ERC-finansierade projektet 'SO-CHIC' (Southern Ocean Carbon and Heat Impact on Climate) och Vetenskapsrådets projekt 'ROAM-MIZ' (Robotic Observations And Modelling in the Marginal Ice Zone) . Doktoranden kommer att använda sig av nya högupplösta fältobservationer av flöden mellan luft och havför att identifiera vilken roll Södra Ishavet har för att reglera klimatet nu och i framtiden (is-hav-atmosfär interaktion och dynamik ytlagret) samt hur känsligt det är för störningar. Som en del av projektet kommer kandidaten att ha möjlighet att resa på forskningsexpeditioner till Södra Ishavet för att samla in nya data och sjösätta olika oceangående robotar, till exempel havsglidare och autonoma ytfarkoster (e.g. Sailbuoy, Saildrone, Wave Glider), och hjälpa till att planera fältkampanjer och experiment. 

  

Anställningsvillkor och utvärderingskriterier 

Vi letar efter en mycket motiverad och självständig person med god kunskap om fysisk oceanografi grundläggande förståelse för värmeflöde mellan luft och hav samt intresse av att utvidga och förbättra nuvarande observationsförmåga i Södra Ishavet. 

Den sökande förväntas trivas i att arbeta i ett team, ha ambition att lära sig nya färdigheter och ha goda förmågor att hantera data samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.  Kandidaten förväntas också vara beredd att delta i internationella forskninsexpeditioner till sjöss.  

Erfarenhet av beräkningar av värmeflöden, hanterande av stora datamängder och re-analysprodukter är meriterande liksom starka analytiska färdigheter (t.ex. erfarenhet av Matlab eller Python) och god förmåga till kommunikation. 

 Kandidaten förväntas arbeta nära (även personligen) forskare och studenter vid Göteborgs universitet. Under den rådande situationen (Covid-19), kommer möten och presentationer i första hand att ske virtuellt. 

 

Uppgifter 

 Som doktorand vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, förväntas kandidaten: 

 

  • producera doktorsavhandlingen  
  • delta i internationella expeditioner till sjöss 
  • Assistera med fjärrstyrning av autonoma oceangående farkoster 
  • bearbeta och analysera observationsdata 
  • publicera resultat i internationella tidskrifter med peer-review system (och andra typer av publikationer) 
  • Institutionstjänstgöring inklusive undervisningsuppdrag  kan inkluderas med upp till 20% av heltid 
  • Deltagande i spridande av forskningsresultat och information offentligt 

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Dr. Louise Biddle (Researcher)       or         Dr. Sebastiaan Swart (Associate Professor) 

Telephone: 070 796 18 32                           072 366 76 72 

Email: louise.biddle@gu.se                          sebastiaan.swart@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-27

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner