Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne

Pedagogik

Ämnesbeskrivning

Pedagogik handlar om fostran och undervisning i och utanför utbildningsinstitutionerna, kunskap och metoder som tillämpas i fostran, undervisning och utbildning. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv och handlar om relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhället

Arbetsuppgifter

Anställningarna innebär undervisning och bedömningsarbete i kurser på grund- och avancerad nivå, medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete, samt eventuellt även utbildningsadministration och medverkan i externa uppdrag inom ett eller flera av följande utbildningsområden:

  -   rektorsutbildning, aktionsforskning, skolutveckling
  -   styrdokument, styrsystem och organisering
  -   yrkeslärarutbildning
  -   vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik
  -   språkpedagogik, didaktik och engelska för blivande lärare i grundskolan, F-3, 4-6
  -   kunskapsbedömning och systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola
  -   specialpedagogiska perspektiv
  -   läs-, skriv-, språk- matematikutveckling, utvecklingsstörning
  -   värdepedagogik och konflikthantering i skolan

I ditt personliga brev i ansökan ska du beskriva vilket eller vilka av ovan nämnda kunskapsområden som din ansökan avser, samt i bilagorna dokumentera din kompetens. Omfattningen av din anställning kan variera beroende på behovet inom ditt/dina områden.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, publicering i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Erfarenhe t av planering av och undervisning i doktorandkurser samt erfarenhet av biträdande handledning av doktorander är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet samt i att planera, utveckla, leda och administrera kurser. Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska.

Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra, internt och externt, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället kring forskning och utbildning. 

I urvalsprocessen används intervjuer, där de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskningen i sitt ämne, samt på sin kommande roll vid institutionen. Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till institutionens utveckling av undervisning och samverkan inom ämnesområdet.

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning som universitetslektor, 6 mån
Omfattning: 20-100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg
Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2020/1115

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas Karin Wass, karin.wass@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-29

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner