Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På Institutionen för biologi och miljövetenskap finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen för biologi och miljövetenskap är värd för Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier (GGBC). Centrumet har två huvudmål: att vidareutveckla forskning om biologisk mångfald och att överbrygga klyftan mellan forskare, allmänheten och industrin. Arbetsspråket är engelska.

Institutionens verksamhet bedrivs på tre olika platser, GU:s lokaler i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinaregatan 18A i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård med flexibilitet för att spendera tid mellan Stockholm (Naturhistoriska riksmuseet och Kungliga tekniska högskolan) och London (Royal Botanic Gardens, Kew). När det är möjligt kommer internationella samarbeten att genomföras genom videokonferenser för att minska miljöpåverkan.

 

Projektbeskrivning

Den snabba ökningen av offentligt tillgängliga DNA-sekvensdata erbjuder nu spännande möjligheter att bygga 'Livets träd' (fylogenier) som fastställer förhållandena och temporära ursprung för alla levande organismer. Även om flera försök görs för att bygga omfattande molekylära fylogenier kvarstår en stor utmaning i hur man effektivt kan lägga till nybildade sekvenser till sådana träd utan att behöva starta från början varje gång.

Detta projekt - "Online-fylogenetik" - kommer att utforska nya sekventiella Monte Carlo-tekniker för att lägga till nya sekvenser till befintliga träd inom en helt Bayesisk ram. Vi kommer att validera metoden genom att bygga ett kontinuerligt uppdaterat fylogenetiskt träd för alla växtarter som hittills sekvenserats. Alternativa metoder för att bygga stora fylogenier, som integrerar genomiska och enkelgensdata, kan utforskas vid behov.

Projektet är ett samarbete mellan internationellt ledande forskare vid Göteborgs universitet (Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier), Royal Botanic Gardens, Kew, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Aarhus universitet och Michigan universitetet. Finansiering ges genom ett konkurrenskraftigt bidrag från Vetenskapsrådet.

 

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar följande uppgifter: vidareutveckling och / eller testning av programvara för fylogenetisk analys, ansvar för att hantera egen arbetsbelastning, produktion av vetenskapliga artiklar, effektiv kommunikation inom och utanför teamet, bland andra uppdrag beroende på kandidatens färdigheter och intressen i förhållande till projektets mål.

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i relevant område (t.ex. beräkningsbiologi, molekylär fylogenetik, bioinformatik) eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i relevant område. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen tidigare kan komma i fråga, i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer.

 

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad person att ta en ledande roll i detta projekt. Åtminstone en av följande färdigheter krävs för denna anställning:

 • Erfarenhet av att hantera DNA-data för molekylär fylogenetik, genomik eller relaterade fält
 • Erfarenhet av Bayesiansk inferens
 • Grundläggande kunskaper i biologisk systematik, taxonomi och / eller molekylär datering

Vad är fördelaktigt:

 • Erfarenhet med avancerade inferensalgoritmer, till exempel Markov-chain Monte Carlo eller Sequential Monte Carlo
 • Färdigheter i funktionella eller probabilistiska programmeringsspråk

Dessutom bör kandidaten ha publicerade eller inskickade artiklar eller andra forskningsprodukter (såsom mjukvara) inom fältet, samt utmärkta kommunikationsförmågor på engelska, skriftligt och muntligt.

 

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning på två år med placering vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

 

Ansökan måste vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen
 • Det personliga brevet måste inkludera även följande utvärderingsuppgift: ”Namnge och motivera vad du ser som ett av de viktigaste framstegen inom området molekylär fylogenetik under de sista c. 10 åren” (max 300 ord). Ansökningar som saknar detta kommer inte att beaktas.
 • En fullständig lista över kvalifikationer (CV) inklusive kontaktinformation till 2-3 potentiella referenser
 • Intyg om doktorsexamen och andra relevanta utbildningar
 • Komplett lista över publikationer, inklusive inskickade och accepterade manuskript
 • Anställningscertifikat och andra handlingar som anses vara viktiga av den sökande

De mest kvalificerade kandidaterna kommer att väljas ut för intervju(er), som kommer att hållas på engelska och kan utföras virtuellt.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-11-10

 

Kontaktuppgifter för anställningen:

Allison Perrigo, PhD
Föreståndare för Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier och Vetenskaplig koordinator, Antonelli Lab
Email: allison.perrigo@bioenv.gu.se

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se


Relaterade länkar:
http://antonelli-lab.net/

https://ggbc.gu.se/

https://www.kew.org/science

https://ronquistlab.github.io/people.html

https://people.kth.se/~dbro/

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner