Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle. Vår forskning sker i tätt samarbete med sjukvården i Västra Götalandsregionen med fokus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Institutionen för medicin har ett enastående track inom kardiovaskulär och metabol forskning, med flera av världens ledande företrädare. Vi söker en biträdande universitetslektor till avdelningen för molekylär och klinisk medicin och Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär- och metabolforskning (https://wlab.gu.se/).

Ämne

Translationell medicin med inriktning mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning.

Ämnesbeskrivning

Forskningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin. Det innebär att forskningsaktiviteterna i translationell medicin ska inriktas mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning. Forskningen ska ha en tydlig klinisk relevans inom avdelningens styrkeområden.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning i translationell medicin med inriktning mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning. Vidare ingår att aktivt söka extern finansiering för att bygga upp och stödja en egen forskargrupp samt utveckla forskningssamarbeten inom och utanför institutionen på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifterna omfattar också undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander.

Viss administration relaterat till forskning och undervisning ingår också i anställningen

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen med relevans för anställningens ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Arbetsgivaren bedömer att klinisk utbildning eller tjänstgöring utgör särskilda skäl.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska meriter, som granskas med samma omsorg.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt på nivån av självständigt utförd forskning i translationell medicin med inriktning mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning. Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar. Särskilt meriterande är erfarenhet av annan forskningsmiljö efter doktorsexamen, translationell forskningsprofil med erfarenhet av såväl experimentell som klinisk forskning samt uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter den vetenskapliga kvaliteten i inskickade forskningsplan.

Vid bedömning av pedagogiska meriter läggs särskild vikt vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och visad förmåga att med gott resultat planera, genomföra och leda undervisning. Visad förmåga att handleda studenter inom grund- och forskarutbildning är meriterande.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur sökandes forskningsplan kompletterar och stärker verksamheten vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 4 år, med omfattning 100%, placering vid Institutionen för medicin.

En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och definierad som en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att du ska ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet som universitetslektor. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Kraven för att bli befordrad till universitetslektor är enligt Sahlgrenska akademins Fakultetsstyrelse framtagna bedömningsgrunder, och är närmare beskrivna i följande styrdokument: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1700/1700868_1643961_bil-2-bed--mningsgrunder-f--r-bef-fr--n-bitr-universitetslektor-till-universitetslektor.pdf

Institutionen ser positivt på att kombinera anställningen som biträdande universitetslektor med en anställning inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter för anställningen

Jan Borén, Prefekt för Institutionen för medicin, jan.boren@wlab.gu.se, +46 733764264

Malin Levin, Avdelningschef för molekylär och klinisk medicin, malin.levin@wlab.gu.se, +46 708-416264.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: 
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista
ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Forskningsplan
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/1102 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner