Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag drygt 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad olika områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, civilsamhälle, migration, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik och rättssociologi. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också ett omfattande uppdrag på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringsliv och offentlig sektor, bland annat genom ett delat föreståndarskap för Centrum för global human resource management (CGHRM) tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg.

Tjänsten utlyses inom ramen för det pågående forskningsprojektet Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexter.

Ämne

Sociologi

Forskningsområde

Stadsodling blir allt populärare i städer världen över. Motiven kan variera, från avkopplande fritidssyssla till nödvändig matförsörjning. Vilken roll stadsodling spelar bestäms bland annat av städers, och dess invånares, ekonomiska position, men hur den utvecklas påverkas också av politiska faktorer och lokala myndigheters beslut. Odling kan initieras och utvecklas nerifrån-och-upp, spontant och behovsdrivet eller ingå i lokala beslutsfattares medvetna plan för en attraktiv livsmiljö. Hur odlingsmöjligheter formas och trädgårdar och odlingsplatser designas påverkar vilka praktiker och sociala relationer som utvecklas. I detta projekt undersöks hur olika former av odling i stadsmiljö bidrar till både social och miljömässig hållbarhet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består främst av att med kvalitativt forsknings- och analysarbete bidra med kunskap om hur övergripande planering och design av trädgårdar kan bidra till social och miljömässig hållbarhet genom att initiera och understödja samarbetsprocesser. Projektet är en jämförande studie av städer från olika positioner i det globala ekonomiska systemet och med  olika former av styrning av staden (Göteborg, Budapest och Bukarest). Därtill ska jämförelser mellan odlingsprojekt i olika stadsdelar göras i varje stad. Undervisning och handledning kan ingå i arbetsuppgifter, dock högst till 20% av arbetstiden. Innehavaren av anställningen skall utföra forskning (analysarbete och publicering, självständigt och i samarbete) som ger ett substantiellt bidrag till ovan beskrivna forskningsområde. Innehavaren av anställningen förväntas utföra större delen av sina arbetsuppgifter på plats i Göteborg men projektgruppen är internationell.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga för anställning som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Göteborgs universitet. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, vissa förtroendeuppdrag, föräldraledighet eller liknande omständigheter). Åberopas särskilda skäl skall dessa styrkas i ansökan. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom sociologi eller motsvarande.  Doktorsexamen skall vara avlagd innan sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund

Vetenskaplig skicklighet tillmäts störst betydelse. Detta dokumenteras i första hand genom doktorsavhandlingen och övriga åberopade publikationer. internationell peer-review-publicering är meriterande. God förmåga att självständigt insamla och bearbeta kvalitativa data och skriva vetenskapliga publikationer är ett krav. Kunskap om stadsodling är meriterande men även segregation och ojämlikhet. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 2 år, heltid med placering tills vidare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

Utöver sakkunnigförfarande kan intervjuer och referenstagning komma att ingå i urvalet.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen och anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, tfn 031-786 4761, anna-karin.wiberg@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Din ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning inkluderande publikationslista (CV)
  • Ett urval om högst fem vetenskapliga publikationer och en motivering till urvalet
  • Kopia av bevis på doktorsexamen
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar den sökande önskar åberopa

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas, i två exemplar till: Inst för sociologi och arbetsvetenskap, att Anna Karin Wiberg, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-21

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner