Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

I Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso­främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen­sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske­programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes­examina i kombination med filosofie magisterexamina. Dessutom ges masterprogam inom ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Omvårdnad med inriktning mot distriktssköterska eller vård av äldre

Ämnesbeskrivning

Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser och förmåga att hantera problem. I omvårdnad är det inte ohälsa/sjukdom/funktionshinder i sig, utan människors reaktioner och tolkning av sin sjukdom som är i fokus. Centralt i ämnet omvårdnaden är en nära relation mellan sjuksköterska, patient och närstående.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad inom sektionen för Livssammanhang och hälsofrämjande vård. Undervisningen sker främst inom specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot distriktssköterska men även inom andra utbildningar vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt vara kursansvarig. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår i tjänsten att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Vidare ingår administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten. Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet, initiera och delta ansökningar av externa forskningsmedel samt driva forskningsprojekt inom området.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och vid behov på engelska.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att för­ändras över tid.

Möjlighet kan ges till att förena anställningen som universitetslektor med anställning inom primärvård eller kommun. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet

Doktorsexamen i vårdvetenskap eller motsvarande. Legitimerad sjuksköterska samt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska eller vård av äldre.

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därpå följer klinisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs vikt vid att den sökande har pågående forskningsverksamhet samt under de senaste åren har publicerat i vetenskapliga tidskrifter och i övrigt är vetenskaplig aktiv. Tidigare anställning som postdoktor ses som meriterande.

Visad klinisk skicklighet genom dokumenterad bred arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, samt erfarenhet av kliniskt arbete som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller vård av äldre.

Vidare kommer den administrativa och den organisatoriska förmågan att beaktas.

Meriterande är om den sökande har gått eller påbörjat någon av universitetets pedagogiska kurser för lärare såsom HPE101 samt genomgått handledarutbildning på avancerad nivå. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och samarbetsförmåga, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna, samverka och på så sätt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

I urvalsprocessen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning komma att användas. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och pedagogik samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen. 

Anställning

Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillträde: Januari 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Lisen Dellenborg, sektionschef Livssammanhang och hälsofrämjande vård, tel 031-786 6111, mail lisen.dellenborg@gu.se

Karin Ahlberg, Prefekt, tel 031-786 6090, mail karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademinsanvisningar för läraranställning: Anvisningar ansökan generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Examensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som sjuksköterska
- Specialistsjuksköterskeexamensbevis med inriktning mot distrikssköterska eller vård av äldre
- Visad pedagogisk erfarenhet
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer (se under behörighet)

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/1090 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner