Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso­främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen­sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske­programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes­examina i kombination med filosofie magisterexamina. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Radiografi

Ämnesbeskrivning

Disciplinen radiografi utgör ett kunskapsområde som omfattar framställning av bildmaterial som underlag för att upptäcka eller behandla/lindra sjukdom och lidande utifrån människans behov, upplevelser och resurser. Kunskapsområdet innefattar undersökningar, behandlingar, undersökningsmetoder, metodutveckling, strålskydd, kommunikation och undervisning. I radiografi integreras kunskap från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, medicinsk teknik samt samhälls- och beteendevetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd. Undervisningen sker främst inom grund utbildning för röntgensjuksköterskor men även inom fristående kurser inom radiografi, avancerad nivå, som ges vid vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt att ansvara för kurser. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Vidare ingår administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten.

Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet radiografi, initiera att delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt driva forskningsprojekt inom området.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska ha goda kunskaper för att kunna undervisa på svenska och vid behov på engelska.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att för­ändras över tid.


Det kan ges möjlighet att förena anställningen som universitetslektor med befattning inom röntgenverksamhet. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet

Doktorsexamen i vårdvetenskap eller motsvarande. Högskoleutbildning inom radiografi samt legitimerad röntgensjuksköterska.

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därpå följer klinisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs vikt vid att den sökande har pågående forskningsverksamhet samt under de senaste åren har publicerat i vetenskapliga tidskrifter inom huvudområdet radiografi.

Bedömning av klinisk skicklighet omfattar dokumenterad arbetslivserfarenhet som röntgensjuksköterska.

Vidare kommer den administrativa och den organisatoriska förmågan att beaktas.

Meriterande är om den sökande har gått eller påbörjat någon av universitetets pedagogiska kurser för lärare såsom HPE 101 samt genomgått handledarutbildning på avancerad nivå. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och samarbetsförmåga, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna, samverka och på så sätt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

I urvalsprocessen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning komma att användas. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och pedagogik samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Anställning

Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillträde: Januari 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Helena Wigert, sektionschef Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd, 031-786 6078, helena.wigert@gu.se

Karin Ahlberg, Prefekt, 031-786 6090, karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademinsanvisningar för läraranställning: Anvisningar ansökan generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Examensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som röntgensjuksköterska
- Visad pedagogisk erfarenhet
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer (se under behörighet)

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/1089 till:


Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner