Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso­främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen­sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske­programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes­examina i kombination med filosofie magisterexamina. Dessutom ges masterprogam inom reproduktiv och perinatal hälsa som också innefattar yrkesexamen som barnmorska. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap. 

Ämne

Omvårdnad

Ämnesbeskrivning

Inom huvudämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa och ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. I omvårdnad är det inte sjukdom eller funktionshinder i sig, utan människors erfarenheter, tolkning och reaktioner på ohälsa och sjukdom som är i fokus.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin som ingår i sektionen Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner.

Som anställd universitetsadjunkt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bidrar du aktivt med att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan samt delta i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen och fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår att på ett pedagogiskt strukturerat sätt planera, undervisa, examinera och utvärdera kliniska färdigheter, simuleringsbaserad undervisning samt interprofessionellt lärande. I och med undervisningens kliniska prägel, kan del av anställningens arbetsuppgifter förläggas inom hälso- och sjukvården för att ge möjligheten att vara uppdaterad inom de kliniska momenten i undervisningen.

Undervisning och handledning kan även bedrivas inom sektionen lärande och ledarskap på grundläggande och avancerad nivå för sjuksköterskor samt inom andra sektioner och program på Sahlgrenska akademin. Arbetet sker i nära samverkan med kursansvariga lärare, kliniskt verksamma handledare, amanuenser samt övrig personal på KTC. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten ingår.

I arbetsuppgifterna ingår även att kontinuerligt arbeta med pedagogisk utveckling.

I tjänsten ingår också att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionen. Därutöver förutsätts att den anställda deltar i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen.

Behörighet

Genomgått högskoleutbildning på avancerad nivå inom omvårdnad eller vårdpedagogik med lägst magisterexamen.

Visad pedagogisk skicklighet.

Legitimerad sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom relevant område för kommunal hälso ­och sjukvård.

Aktuell klinisk kompetens och/eller förankring inom hälso- och sjukvården.

Bedömningsgrund

I första hand söker vi en person med pedagogisk och aktuell klinisk skicklighet, samt erfarenhet av att leda och organisera arbete inom hälso- och sjukvården. Särskilt meriterande är ett intresse för samt erfarenheter från forskningsbaserad och teori-anknuten undervisning av studenter i klinisk kontext. Meriterande är en klinisk erfarenhet av att utföra och undervisa i metoder kopplade till sjuksköterskans profession.

Vidare kommer den administrativa och organisatoriska förmågan beaktas. IT-systemförståelse och goda kunskaper i att använda olika digitala system är viktigt för tjänsten.

Vi fäster stor vikt vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för anställningen. God samarbetsförmåga, flexibilitet, och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt, liksom pedagogisk insikt. Särskilt goda relationskapande egenskaper och kulturell medvetenhet är viktiga då vi inom institutionen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande är även den sökande har vana vid klinisk undervisning, har aktuell klinisk kompetens och/eller förankring inom hälso-och sjukvården samt erfarenhet av utvecklingsarbete.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Specialistsjuksköterska inom vård av äldre är meriterande.

Anställning

Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas inom GU), heltid 100% med samverkansavtal på 20%, placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillträde: Snarast möjligast.

Kontaktuppgifter för anställningen

Bitr. sektionschef, ansvar KTC Malin Lindberg, malin.lindberg@gu.se, telefon 031-7861071

Sektionschef Monica Pettersson, monica.pettersson@gu.se, telefon: 031-786 6045

Prefekt Karin Ahlberg, karin.ahlberg@fhs.gu.se, telefon: 031-786 6090

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademinsanvisningar för läraranställning: Anvisningar ansökan generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Examensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som sjuksköterska
- Specialistsjuksköterskeexamensbevis inom relevant område för kommunal hälso ­och sjukvård
- Visad pedagogisk erfarenhet
- Visad klinisk erfarenhet
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer (se under behörighet)

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/1088 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner