Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som masterprogram, familjeterapiutbildning, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. Vi söker nu en alternativt flera universitetslektorer i socialt arbete.

Ämne

Socialt arbete

Ämnesbeskrivning

Socialt arbete

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består först och främst av undervisning, handledning och examination inom socionomprogrammet kring det sociala arbetets teorier och metoder. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma

Anställningen innebär deltagande i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling, att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap. 4§ högskoleförordningen samt i "Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordningen för anställning av lärare vid Göteborgs universitet'. Den finns tillgänglig på Anställningsordning för lärare vid GU

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat för utlysningen relevant ämne samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningen.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskning med fokus på socialt arbete med funktionshindrade och/ eller äldre personer är särskilt meriterande. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i socialt arbete. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande. Sökanden ska ha god förmåga att undervisa på svenska samt även kunna undervisa på engelska.

Sökande med socionom-, social omsorgs-, socialpedagogexamen, eller annan relevant professionsutbildning från universitet/högskola samt minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete samt, ska beaktas före andra sökande med jämförbara meriter. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från socialt arbete inom något av det sociala arbetets kärnområden. Även att på olika sätt deltagit i universitetets samverkan med det omgivande samhället ska tillmätas vikt.

Den sammanvägda kompetensen inom såväl ämnet som det professionella sociala arbetet ska tillmätas särskilt stor vikt. Dessutom fordras allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll. Särskild vikt fästs vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt för att vara med och driva utvecklingen av institutionen för socialt arbetes utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%, med placering vid Institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuellt kommande roll på institutionen.

Du som tänker söka bör ta del av "Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordningen för anställning av lärare vid Göteborgs universitet'. Den finns tillgänglig på Anställningsordning för lärare vid GU

Föreskriften kan också rekvireras hos personalhandläggare Anette Överbring, på e-post anette.overbring@socwork.gu.se

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Anna Dunér, viceprefekt
+ 46 (0)31 786 5720
anna.duner@socwork.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Högst 10 vetenskapliga skrifter och högst 10 läromedel kan åberopas. Vad gäller de skrifter du åberopat skall dessa inkomma inom ansökningstiden. De skrifter som inte finns i elektronisk form skickas in i två exemplar. Minst två referenser skall anges i ansökan.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete
Att. Anette Överbring
Box 720
405 30 Göteborg

Märk kuvertet med referennsnummer; PAR 2020/1086

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-11-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner