Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

År 2015 etablerades SWEMARC som ett av sex strategiska centra inom initiativet University of Gothenburg Centers for Global Societal Challenges (UGOT Challenges). 

SWEMARC har samlat ledande forskargrupper inom områdena företagsekonomi, statsvetenskap, juridik, oceanografi, biologi och design med syfte att genom tvärvetenskaplig forskning utveckla hållbara marina vattenbruksmodeller för ökad produktion av livsmedel och biomassa från havet, till en växande befolkning, på ett miljösmart sättSom en del av denna tvärvetenskapliga forskning rekryterar nu Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) en forskare inom fysiologi med fokus på utveckling av hållbara marina vattenbrukssystem med fokus på RAS (recirkulerande akvakultur system) samt nya vattenbruks arter och foder. 

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.  

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på Kristinebergs forskningsstation i FiskebäckskilDen aktuella tjänsten är huvudsakligen förlagd till Zoologen på Medicinareberget i Göteborg med delar av arbetet förlagt till Kristineberg. 

Projektbeskrivning 
Den här utannonserade forskartjänsten kommer främst att bedriva forskning inom Centrumbildningen SWEMARC och forskargruppen Fish Edocrinology Laboratory’s olika forskningsprojekt. SWEMARC är ett av Göteborgs universitets sex starka tvärvetenskapliga forskningscentra som bedriver forskning kring de globala samhällsutmaningarna. SWEMARC är värd för över 50 forskare och tekniker från fyra fakulteter och åtta institutioner/centra vid Göteborgs Universitet. 

SWEMARCs huvudsakliga mål är att bedriva forskning som: 

  • genererar ny kunskap om hållbar produktion av näringsriktig mat från havet
  • verkar för en positiv integrering av vattenbruket med lokalsamhällen och kustnära aktiviteter
  • verkar för en resurseffektiv produktion som kännetecknas av cirkulära flöden av näring och marina råvaror
  • är tvärvetenskaplig mellan samhälls-vetenskap, ekonomi, juridik, oceanografi, biologi och design samt har transdisciplinär samverkan med näring, myndigheter och allmänhet.

Arbetsuppgifter 
Anställningen innebär arbete med olika forskningsaspekter inom vattenrenings- och vattenbrukstekniker samt inom biologi och nutrition med fokus på marina fisk- oh skaldjursarter. Arbetet inkluderar experiment design, provtagning och analys, statistiska analyser, sammanställning av resultat och att skriva artiklar för vetenskapliga tidskrifter. Anställningen kan också innehålla rutinmässiga aspekter av djurhållning, samt teknisk översyn. Sökanden förväntas vara oberoende och kunna ta egna initiativ inom ramen för projektet. 

Sökanden förväntas presentera resultaten vid konferenser, seminarier, projektmöten och i rapporter. Som medlem i SWEMARC förväntas sökanden delta i centrumets aktiviteter samt kommunicera och samarbeta med andra medlemmar av SWEMARC och nationella och internationella kollegor. Praktisk handledning av doktorander ingår. Även handledning och undervisning och/eller kursledning på kandidat och mastersnivå ingår till ca. 10% av hel tjänst. Kortare arbetsperioder i andra laboratorier eller andra länder kan komma att  inkluderas.  

Anställningen 
Detta är en tillsvidare anställning, omfattning 80% med start 2020-11-01, eller enligt överenskommelse. 

Behörighet 
Behörig att anställas som forskare är den som innehar doktorsexamen, motsvarande utländsk examen eller har uppnått motsvarande akademiska kvalifikationer inom ett relevant ämnesområde (ex. fiskfysiologi, vattenbruk, fisk nutrition, fisk hälsa). Doktorsexamen ska vara klar före sista ansökningsdag. 

Bedömningsgrunder 
Vi söker en motiverad person inom ämnet fiskfysiologi med särskild inriktning mot utveckling av hållbara marina vattenbrukssystem. Bedömningen av ansökningarna kommer först och främst att baseras på vetenskaplig färdighet. Den vetenskapliga färdigheten utvärderas genom väl dokumenterad vetenskaplig kompetens, som publikationer i ledande internationella tidskrifter och forskning som är relevant för ämnesområdet samt färdigheter inom fysiologiska metoder. Kandidater med dokumenterad erfarenhet av arbete med slutna och/eller halvslutna vattenbrukssystem, odlingsbiologi av nya arter och foderutveckling prioriteras. 

Vetenskaplig färdighet utvärderas också genom vetenskaplig självständighet, såsom att ha beviljats forskningsfinansiering, framgångsrikt lett eller arbetat i samarbetsprojekt och att ha utformat och genomfört forskningsprojekt. 

Tonvikt kommer att läggas på skriftlig och muntlig kommunikationskompetens. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Undervisningsförmåga (undervisning och handledning) kommer också att övervägas och vi uppskattar om kandidaten har körkort. 

För denna anställning kommer den kandidat, som efter en övergripande bedömning av kompetens och framtida kapacitet, att väljas som visar bäst förmåga att utföra de avsedda arbetsuppgifterna, samarbeta med andra och bidra till en positiv utveckling av avdelningen. 

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla: 

  • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
  • Meritförteckning (CV)
  • Examensbevis på doktorsexamen 
  • Fullständig publikationslista, inklusive inskickade och accepterade manuskript
  • Kontaktinformation (mailadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner som har kännedom om sökandens kvalifikationer

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska via Zoom. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Kontaktuppgifter för anställningen: 

Kristina Snuttan Sundell, professor 
Tel: 031-786 36 71 
E-post: Kristina.sundell@bioenv.gu.se 

Elisabeth Jönsson-Bergman, universitetslektor
Tel: 031-786 36 84
E-post: Elisabeth.jonsson@bioenv.gu.se 

Henrik Aronsson, professor och prefekt 
tel. 031-786 48 02 
E-posthenrik.aronsson@bioenv.gu.se 

Websida: www.swemarc.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner