Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor, med placering vid sektionen för fysiologi.

Vi söker en motiverad och talangfull postdoktoral forskare för att driva ett nyskapande forskningsprojekt inom området regeneration fokuserat på njurens regenerativa celler och dessas betydelse för njurens normalfunktion och vid uppkomst av njursjukdom. Postdoktorn kommer att ha en nyckelroll i projektet. Projektet kommer att omfatta bioinformatisk behandling av stora dataset samt breda cell- och molekylärbiologiska tekniker med fokus på njurens regeneration och dess stamceller.

Kandidaten kommer att vara anställd vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt ingå i Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine). Kandidaten kommer ingå i ett större samarbetsprojekt mellan Professor Jenny Nyström och Professor Martin Johansson, Institutionen för Biomedicin vid Göteborgs universitet tillsammans med Professor Pernille B Laerkegaard Hansen, Dr Kevin Woollard samt Dr Lisa Buvall på AstraZeneca i Mölndal och Cambridge. Grupperingen besitter stor expertis inom njurens regeneration och samarbetar med flera världsledande internationella experter inom området. Kandidaten kommer kunna utnyttja det nätverket i projektet. Det aktuella projektet har ett tydligt translationellt fokus och kandidaten kommer ha tillgång till alla de miljöer och tekniker som samarbetsparterna erbjuder.

Ämne

Medicinsk vetenskap: njurmedicin och patologi med fokus på njurregeneration.

Ämnesbeskrivning

Incidensen för njursjukdom stiger globalt. Oavsett bakomliggande orsak så kan njursjukdom orsaka celldöd i njuren och om denna fortgår så kan slutpunkten bli akut eller kronisk njursvikt. Trots detta så saknas idag nästan helt specifika behandlingar mot njurskada. Etablerad njursjukdom är alltid resultatet av en obalans mellan patologiska mekanismer och njurens inneboende reparativa system. Även om njursjukdomarna är många till antalet så är njurens cellulära respons relativt homogen. I en frisk njure delar sig cellerna mycket sällan, men efter skada uppvisar framför allt de tubulära cellerna en massiv regenerativ förmåga. De regenerativa cellernas natur har dock inte fullständigt definierats. Det traditionella synsättet är att slumpvis överlevande celler dedifferentierar, prolifererar och återskapar det skadade njurepitelet. Under senare tid så har en alternativ hypotes presenterats som föreslår att njuren har en population stam- eller progenitorceller som driver regenerationen. Projektet syftar till att ytterligare karaktärisera njurens regenerativa system för att möjliggöra nya behandlingsprinciper för njurskada.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att utföra djupgående bioinformatisk analys av tillgängliga patientkohorter och djurmodeller samt egna data för att noggrant kartlägga njurens progenitorceller. Kandidaten kommer att använda en bred repertoar av cell- och molekylärbiologiska tekniker som cellodling, explanttekniker, transfektion och expressionssystem för att validera in-silico-upptäckta progenitorer.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund

Sökanden skall ha doktorsexamen och förväntas ha en vetenskaplig produktivitet av hög kvalitet med publikationer som förstaförfattare i internationellt kända tidskrifter. Sökanden måste ha en omfattande bakgrund inom bioinformatik och/eller cell och molekylärbiologisk expertis inom området regeneration. Erfarenhet av in-vivo-studier är en fördel. Tidigare forskning inom experimentell njurmedicin, särskilt regeneration är meriterande.
Sökanden förväntas planera, genomföra och analysera experiment på ett självständigt sätt och att aktivt bidra vetenskapligt till gruppen samt att koordinera projektet mellan de olika samarbetsparterna. Kandidaten måste ha utmärkt muntlig och skriftlig kommunikations-förmåga på engelska och vara beredd på att resa mellan de olika platser som forskargrupperna är belägna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 24 månader, 100% av heltid med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/prefekt Jenny Nyström, tfn; 0706274750, e-post; jenny.nystrom@gu.se .

Ansvarig chef är professor/biträdande sektionschef Holger Nilsson, tfn; 031-786 3518, e-post; holger.nilsson@gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexaman bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 20-10-20.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner