Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning är inflammation huvudtemat för forskningen som bedrivs inom avdelningen. Våra forskargrupper utför studier av inflammatoriska sjukdomar, oavsett om den orsakats av allergi, infektion eller autoimmun sjukdom. Målet är att utreda de mekanismer som ligger bakom att kroppens vävnader blir inflammerade. Flera av våra forskare arbetar även som specialistläkare vid klinikerna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket också är en av våra största tillgångar.

Titel på projektet: Samspel mellan bakterier och värd – bakomliggande molekylära mekanismer, nya biomarkörer och framtida behandlingar för septisk artrit

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Gula stafylokocker (bakterier) kan på olika sätt invadera mänskliga inre organ och på så sätt undgå immunförsvaret. Dessa bakterier kan också ta sig in i leder, vilket leder till inflammation i leden (septisk artrit) och att leden kan brytas ner mycket snabbt. Ledförstörelse leder ofta till permanent nedsatt ledfunktion hos patienter med septisk artrit, som i och med detta ibland behöver en protesoperation. Trots dåliga behandlingsresultat är nuvarande behandlingar mot septisk artrit oförändrade sedan många årtionden.

Vi har en hypotes om hur gula stafylokocker leder till snabb fortskridande ledförstöring- Rekrytering av inflammatoriska monocyter till de lokala lederna som drabbats av septisk artrit, och som senare mognar till osteoklaster, orsakar ledförstörelse vid septisk artrit. Att hindra migration av monocyter från blod till dessa leder och att blockera differentiering av monocyter till osteoklaster kommer att förhindra ledskador. Vi avser att studera hur blodmonocyterna migrerar till lederna och där orsakar ledförstörelse vid septisk artrit. Vi kommer att identifiera subgrupper av monocyter i blod och ledvävnad från septisk artrit med hjälp av FACS. Dynamiska förändringar av osteoklastogenesen i de lokala leder som drabbats av septisk artrit kommer att karakteriseras. Möss som saknar viktiga benmetabolismsmolekyler (till exempel, RANKL-/- och CCR-2-/- möss) kommer att användas för att belysa sin roll vid benförstöring vid septisk artrit. Vi planerar också nya behandlingsstrategier som riktar sig mot monocytmigration, differentiering och osteoklastaktivering. Detta kan vara ett helt nytt sätt att i framtiden behandla och/eller förhindra ledinflammation och benförstörelse orsakad av stafylokocker.

Detta projekt kommer att öka vår kunskap om sjukdomsmekanismerna vid ledinflammation orsakad av stafylokocker, samt bidra till utveckling av nya sätt att behandla ett gammalt men viktigt kliniskt problem; stafylokockinducerad septisk artrit.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av djurförsök är meriterande.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Tao Jin, docent, institutionen för medicin, e-post: tao.jin@rheuma.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige är du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

  • Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner