Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Symptomatisk hjärtsjukdom utvecklas smygande från det sammanvägda inflytandet av kända och ännu okända riskfaktorer, genom gradvist tilltagande asymptomatiska förändringar i hjärtats struktur och funktion, till manifest hjärtsjukdom och slutligen det tillstånd som kallas hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt kan hjärtat inte längre bibehålla tillräcklig blodvolym för kroppens behov vid normala fyllnadstryck vilket resulterar i typiska symptom och kliniska fynd, ofta behov av sjukhusvård, och hög mortalitet. Vår forskargrupp arbetar med omfattande molekylär kartläggning av stora befolkningskohorter representerande de olika stadierna av hjärtsjukom. Vår målsättning är att kunna använda sådana data för att förbättra förståelsen för molekylära mekanismer bakom utveckling och progress av hjärtsjukdom, identifiera nya preventiva eller terapeutiska mål, och facilitera utveckling av precisionsmedicin för hjärtsjukdom. Omfattande kartläggning av de små biokemiska molekyler som återfinns i biologiska vätskor som blod och urin (metabolomet) med mass spetrometri är särskilt lovande för denna målsättning. Vi söker nu en postdoktoral forskare med stark analytisk bakgrund att bidra till både utförandet av den initiala upptäcktsfasen och till analys och design avseende den kliniska implementeringsfasen av vårt forskningsprogram.

Ämne

Kardiovaskulär sjukdom, metabolomik och precisionsmedicin

Ämnesbeskrivning

Symptomatisk hjärtsjukdom representerar slutstadiet av en kedja av händelser som initieras av ett stort antal relaterade och oberoende riskfaktorer (som hypertoni, övervikt, diabetes mellitus, rökning), genom progression medierad av ett antal signalvägar (pathway) till asymptomatiska förändringar i hjärtats struktur och funktion (såsom koronar ateroskleros, myokardhypertrofi, ökat intrakardiellt tryck, ventrikulär dilatation, och reducerad kontraktil funktion) vilket slutligen resulterar i symptomatisk hjärtsvikt och hjärtsvikt. Denna kedja av händelser kallas ofta ”det kardiovaskulära kontinuumet”. Kartläggning av enskilda bidragande faktorer och gemensamma signalvägar till detta kontinuum kräver tillgång till blod och hjärtvävnad från kohorter representerande olika stadier av kontinuumet, vilket vi har tillgång till genom vårt nationella och internationella nätverk av samarbetspartners. Systematisk metabolitprofilering har genomförts hos >10,000 humana plasmaprover och analyser pågår. Vi planerar också för en prospektiv klinisk multicenter studie för att styra klinisk implementering av metabolitprofilering.

Arbetsuppgifter

Först, att bidra till identifiering av metabolitprofiler relaterade till utveckling av hjärtsjukdom och progression i stora kohorter och internationella samarbeten, och utforskning av nyttan av signalvägs analyser utöver enskilda metabolitanalyser. För det andra, utvärdera kausalitet av metabolitassociationer genom att relatera metabolitinformation till genetisk variation i ”mendelsk randomisering” experiment. Slutligen, bidra till utveckling av ett metodologiskt ramverk för poweranalys vid farmakometabolomiska applikationer för att möjliggöra precisionsmedicin, och bidra till design och utförande av en multicenter klinisk pilotstudie med farmakometabolomiska effektmått.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund

Stark bakgrund i biostatistik eller medicinsk statistik är ett krav. Erfarenhet av bioinformatisk datahantering och stora biologiska eller kliniska dataset är starkt meriterande. Kunskaper inom metabolomik och farmakometrisk modellering är meriterande. Det är viktigt att den sökande kan samarbeta väl med andra forskare och kliniker inom ett större team och stor vikt läggs på personliga egenskaper.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Januari 2021 eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Gustav Smith, Professor/Överläkare, Gustav.Smith@wlab.gu.se

Malin Levin, Avdelningschef, malin.levin@wlab.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Personligt brev med namn och kontaktuppgifter till tre referenser, CV samt kopia på examensbevis.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-09-30

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.