Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningasform: Tidbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för svenska språket

Tillträde: 2021-10-01 eller så snart som möjligt efter detta datum enligt överenskommelse

Diarienummer: PAR 2020/949

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring räknas av från doktorandtjänstens tidsram.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
 

Särskild behörighet, Språkvetenskaplig databehandling: minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i språkteknologi eller datalingvistik, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskapereller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i språkvetenskapligt ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundläggande nivå i språkteknologi, datalingvistik eller datavetenskapligt ämne, eller motsvarande kunskaper eller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i datavetenskapligt ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundläggande nivå i allmän språkvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

God behärskning av engelska i skrift och tal är nödvändig.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Anställningen påbörjas den 1 oktober 2021 eller senare enligt överenskommelse. Tjänstens innehåll och omfattning följer den allmänna studieplanen (se https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1759/1759463_asp-fd-sprakvetenskapligdatabehandling-2019x.pdf ). Lön följer en av Göteborgs universitet fastställd tariff. Som anställd skall doktoranden att ha sin verksamhet förlagd till institutionen för att på bästa sätt kunna interagera aktivt med forskningsmiljön.

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Lars Borin lars.borin@svenska.gu.se , professor i språkvetenskaplig databehandling, Tel: 070-747 8386

Stina Ericsson, Viceprefekt för forskarutbildningen, stina.ericsson@svenska.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Se även dokumentet Anvisningar ansökan: https://www.gu.se/svenska-spraket/anvisningar-for-ansokan-till-forskarutbildningen

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner