Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

HDK-Valand

HDK - Högskolan för design och konsthantverk och Akademin Valand gick samman till en institution den 1 januari 2020.

 

Den nya institutionen HDK-Valand - Högskolan för konst och design bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Institutionen vill bidra och verka för en hållbar utveckling där design är en tydlig och aktiv aktör. Anställningen erbjuder en möjlighet att tillsammans med kollegor utveckla och stärka institutionen HDK-Valand, Konstnärliga fakulteten och Göteborgs universitet, som erbjuder ett brett nätverk med många möjligheter till olika samarbeten och kunskapsutbyten.

HDK-Valand Steneby

Anställningen är placerad på HDK-Valand vid enheten Steneby i Dals Långed, där vårt uppdrag är att utbilda designer och konsthantverkare som är förankrade i sina material. Material, kropp och rum är begrepp som genomsyrar enhetens verksamhet, och kan ta sig olika uttryck inom respektive utbildningsprogram. Steneby är en internationell kultur- och utbildningsmiljö i Dals Långed i Dalsland, cirka 17 mil norr om Göteborg.

Utbildningsprogrammen

Utbildningsprogrammen på grundnivå är Möbeldesign inriktning trä, Metallgestaltning samt Textil - Kropp - Rum. På avancerad nivå finns ett program, Applied Arts and Design, med tre inriktningar som svarar mot programmen på grundnivå. Undervisningsspråket är engelska på Möbeldesign inriktning trä, Metallgestaltning och Applied Arts and Design. HDK-Valand har forskarutbildning inom design.

 

Programmet Möbeldesign inriktning trä

Möbeldesign inriktning trä är en utbildning där studenten genom projektbaserade kurser utvecklar ett eget förhållningssätt till möbeldesign. Grundläggande kunskap i material, teknik och designmetodik utvecklar ett självständigt arbetssätt och ett kritiskt tänkande inom möbeldesign. Kurser i gestaltning, kommunikation, teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK-Valand Steneby. Fokus under utbildningen är att studenten utvecklar förmågor och förhållningssätt i relation till konstnärliga och materialrelaterade frågeställningar. Utbildningen vänder sig till studenter som vill arbeta med ett undersökande, gestaltande och reflekterande förhållningssätt till material, innovation, koncept och hållbar utveckling, i lokala och globala kontexter. Utbildningen är internationell vilket innebär att engelska används genomgående i undervisningen, såväl i verbal som skriftlig kommunikation.

Ämne

Design inriktning möbeldesign

Ämnesbeskrivning

Ämnet möbeldesign på HDK-Valand Steneby är en specialisering inom ämnesområdet design.

Som sådant vilar det på en etablerad och generell syn på designprocessens innehåll, struktur och kontext; en metod för att generera och gestalta värden i relation till människors behov, krav och förväntningar. Det kan beröra så väl praktiska funktioner, som upplevda uttryck för en given identitet. Metoden vilar på konstnärlig grund, där tekniker och material samverkar en kommunicerande artefakt.

Med specialisering avses synen på det praktiska forskandets betydelse för resultatet. Redan i skisstadiet appliceras det direkt i materialet, för att sedan följa hela designprocessen och utvinna kunskap och information i en kreativt gestaltande. Ämnet har en yrkesmässig praktisk karaktär som utvecklas i takt med samhället lokalt och globalt.
Möbeldesign relaterar till begreppet ”möbel” som ett inslag i människans närmiljö, ett
verktyg och uttryck för den kulturella kontext som produkten avses för. Det kan förstås som
en konventionell del av en inredning av ett rum, men kan även tolkas i en vidare förståelse för människans relation till sin rumsliga närmiljö.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i lärarlaget som arbetar med möbeldesign inriktning trä, både på grund- och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna ingår:

- undervisning på grundnivå

- handledning i design med fokus på prototyp- och materialstudier, designprocesser och presentationsteknik på grundnivå

- planera undervisningens pedagogiska uppläggning, utvärdering och kvalitetssäkring inom ämnet i samarbete med övriga lärare

- administrativt arbete med kursansvar, schemaplanering och kursutvärdering

- planering av läraraktiviteter som till exempel studiebesök och utställningar

Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med arbetslaget vilket utgörs av lärare och
tekniker knutna Pll möbeldesign. Detta arbetslag arbetar tillsammans med att driva och utveckla utbildningen. I arbetslaget ingår professor, lektor, adjunkter och verkstadstekniker.
Tjänsten innebär också ett aktivt deltagande i hela verksamheten på enheten HDK-Valand Steneby.

Övriga arbetsuppgifter innebär att regelbundet delta i de specifika mötena för enheten HDK-Valand Steneby samt tillsammans med enhetschef och professor, ansvara för ämnets utveckling och för utbildningens relevans i förhållande till omgivande samhälle.
Rekryteringsarbete utvecklas och genomförs i samverkan med övriga kollegor, och ingår som en del av uppgifterna som programansvarig.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är enligt Anställningsordning vid Göteborgs universitet (2013-02-20) den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgå högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Utöver ovan behörighetskrav krävs även konstnärlig högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller motsvarande samt konstnärlig skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömning konstnärlig skicklighet
- Dokumenterad konstnärlig skicklighet i möbeldesign
- Dokumenterad synlighet och värdering i professionella sammanhang
- Dokumenterat konstnärligt utvecklingsarbete är meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av eget arbete i trä är meriterande
Bedömning pedagogisk skicklighet
- Dokumenterad pedagogisk erfarenhet gärna på högskolenivå
- God förmå̊ga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnet
- Dokumenterad erfarenhet av administraPon och/eller projektledning såsom a1 ta ansvar
för planering, organisering och utveckling av projekt eller kurser där erfarenhet av
kursutveckling inom högskola/universitet meriteras.

Övrig bedömning
- Förmåga att knyta externa kontakter
- God samarbetsförmåga och kommunikaPv förmåga
- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

I denna rekrytering kommer vi främst att beakta vem som efter en helhetsbedömning
bedöms ha de bästa förutsä1ningarna att, i relaPon Pll befintlig kompetens i arbetslaget, genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Stor vikt kommer att fästas vid ämnesmässig kompetens, pedagogisk skicklighet och
personlig lämplighet.

Anställning

Här anger du vilka förutsättningar som gäller för anställningen:

Anställningsform: 5 år, HF

Omfattning: 50 %

Placering: HDK-Valand Steneby, Dals Långed

Tillträde: Januari eller enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas Jeff Kaller (jeff.kaller@gu.se)
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Märta Jakobsson (marta.jakobsson@hdk-valand.gu.se) 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: HDK-Valand HR Box 131 och ska vara inkomna senast 20201002.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020 10 02

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner