Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Tjänsten kommer att placeras på Institutionen för kemi och molekylärbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi) på Naturvetenskaplig fakultet. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, grundläggande kemiska vetenskaper och miljövetenskaper. Forskningen omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Många av de fenomen som studeras illustrerar det kemiska och biologiska samspelet mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 40 forskare/lärare och cirka 90 doktorander är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning. Institutionen ansvarar för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionens lärare undervisar även på apotekarprogrammet.

Tjänsten innebär en långsiktig förstärkning av den pågående verksamheten inom läkemedelskemi på institutionen i nära samverkan med forskargrupper på divisionen för organisk kemi och läkemedelskemi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/organisk-kemi-och-lakemedelskemi). Forskargrupperna i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet bedriver en internationellt mycket aktiv och framgångsrik forskning inom syntes och karakterisering av föreningar med potentiell biologisk aktivitet. Verksamheten är samlokaliserad med forskargrupperna i organisk kemi och tillsammans har de god tillgång till en omfattande instrumentpark i moderna labblokaler. I nuvarande utlysning söker vi kandidater med omfattande kompetens och mycket starka meriter inom läkemedelskemi/kemisk biologi. Grundförutsättningen är att anställningen kommer att förses med ett stödpaket för finansiering av doktorander och medel för driftskostnader.

Göteborgs universitet kraftsamlar inom Life Science-området och ett modernt forsknings- och undervisningshus planeras stå färdigt till år 2023. Huset som samlar stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten, byggs i direkt anslutning till den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I direkt närhet finns Sahlgrenskas Core facilities som samlar viktig infrastruktur samt Svenskt NMR-centrum med 900, 800 och flera 600 MHz instrument. Vi har också omfattande samarbeten med AstraZeneca R&D i Mölndal.

Ämne

Läkemedelskemi/Kemisk biologi

Ämnesbeskrivning

Forskningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Det innebär att forskningsaktiviteterna i läkemedelskemi ska ha en tydlig experimentell inriktning mot syntes av bioaktiva föreningar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att skapa ett starkt forskningsprogram samt etablera och leda en självständig forskargrupp inom experimentell läkemedelskemi eller kemisk biologi, där syntes av bioaktiva föreningar skall utgöra en betydande del. För detta förväntas att du aktivt söker forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom läkemedelskemi på alla utbildningsnivåer. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer inom flera kurser. Handledning av doktorander samt kandidat- och mastersarbeten ingår också. Även viss undervisning inom organisk kemi kan komma att ingå.

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen samt på receptarie- och apotekarprogrammen. Samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är också ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell läkemedelskemi eller kemisk biologi, där syntes av bioaktiva föreningar skall utgöra en betydande del. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet. Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter, och kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens är meriterande. I bedömningen ingår även hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utanför institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmågan att planera, genomföra och leda undervisning och handleda studenter. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid förmåga till pedagogiskt nytänkande och utveckling av undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Meriterande för anställningen är också dokumenterade administrativa kunskaper, ledarskap, inklusive förmåga att leda och utveckla personal, samt förmåga att interagera och samarbeta med det omgivande samhället.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Markus Tamas, prefekt vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi

phone +46 (0)31 786 2548 mailto: markus.tamas@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas: CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.

Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).

Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.

Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken). Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning framgår och kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap Att: Linda Forsberg, Göteborgs universitet Box 460, 405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 18 december 2020

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner