Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en doktorand. Anställningen är placerad vid avdelningen för Software Engineering vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Avdelningen är omgiven av ett aktivt ekosystem av mjukvaruintensiva företag, såsom Volvo Cars och Volvo AB, Ericsson, ABB, Boeing och SAAB Aeronautics. Institutionen är ansluten till tre vetenskapsparker i Göteborg för industriellt samarbete inom områden som intelligenta fordon och transportsystem, mobilt internet, energi, nanoteknologi och biovetenskap. Alumner och medlemmar av institutionen har också skapat många företag, inklusive revolutionerande såsom Spotify.

Med över 20 fakultetsmedlemmar är avdelningen för programvaruteknik en av de största programvarutekniska grupperingarna i världen och bedriver forskning på högsta internationella nivå inom ämnen som modelldriven teknik, testning, produktifiering av mjukvara, empirisk programvaruteknik, kravhantering, autonoma system och datormoln. Avdelningen har varit värd för tidigare internationella konferenser som ICSE 2018, SPLC 2018, ICSA 2017, och REFSQ 2015. För industriell forskning är divisionen värd för Software Center, ett associerat institut med ett nätverk av fem universitet och tio globala företag inklusive Siemens, Axis, och Jeppesen

Kandidaten kommer att bedriva forskning under överinseende av Dr. Jennifer Horkoff i tätt samarbete med forskare i världsklass på avdelningen för programvaruteknik vid Chalmers och Göteborgs universitet. Avdelningen har i synnerhet en stark grupp avseende kravhantering, med fem fakultetsmedlemmar på heltid och flera doktorander. Studenten kommer att starta sin tjänst på avdelningen samtidigt med flera andra doktorander inom kravrelaterade ämnen.

Ämne

Software Engineering

Ämnesbeskrivning

Maskininlärning (ML) använder stora datamängder (big data) för att göra det möjligt för algoritmer att ”lära sig” lösa svåra problem som att känna igen bilder och diagnostisera cancer. Software Engineering (SE) fokuserar allt mer på att förstå, bryta ner, hantera, formalisera och resonera om mjukvarukvaliteter (t.ex. prestanda, tillförlitlighet, säkerhet, underhållbarhet, användbarhet), även kallat icke-funktionella krav (NFR).

Ur ett SE-perspektiv är betydelsen av dessa kvaliteter, hur man kan förfina dem och hur man använder sådana kvaliteter för design och beslut då systemet exekverar, relativt väl etablerad och förstådd. I situationer där systemet använder sig av ML är dock inte vår nuvarande kunskap om NFR:er längre tillräcklig. Till exempel, vad betyder det för ett ML system att vara möjligt att underhålla, modifiera, och testa? Hur mäts dessa kvaliteter för ett system som innehåller ML? Är NFR:er, som kompatibilitet och modularitet, fortfarande relevanta för ML-lösningar? Vidare har införandet av ML i modern programvara gjort nya NFR:er, som rättvisa och transparens, kritiska. Det är också allt viktigare att kunna göra avvägningar mellan olika NFR:er, såsom t.ex. rättvisa kontra noggrannhet.

Doktoranden kommer att fokusera på att skapa ett ramverk för att definiera, bryta ner, dokumentera, övervaka och/eller resonera kring (göra avvägningar) NFR:er för system som innehåller ML samt beskriva på vilket sätt ML gör detta unikt jämfört med traditionell programvara. Arbetet stöds av ett projektbidrag från Vetenskapsrådet (Icke-funktionella krav för maskininlärning: Underlätta kontinuerlig kvalitetsmedvetenhet).

Arbetsuppgifter

Denna position är en heltidstjänst i fyra år som doktorand på avdelningen för programvaruteknik vid institutionen för data- och informationsteknik. Tjänsten kräver genomförande av högkvalitativ forskning med publicering på relevanta peer-review forum. Kandidaten förväntas utveckla sina egna vetenskapliga begrepp och kommunicera resultaten av sin forskning muntligt och skriftligt på engelska. Forskning som bedrivs kommer att handledas av välrenommerade forskare på den berörda avdelningen.

Mer specifikt kommer framgångsrika kandidater läsa, granska och skriva forskningsartiklar; ge presentationer; ta ett antal doktorandkurser; göra systematiska litteraturgranskningar; utforma och genomföra empiriska studier; interagera med industriföretag; och utföra kvantitativ och kvalitativ dataanalys. Studenten kommer att bli bekant med, utvärdera och tillämpa tekniker relaterade till NFR:er; och bli bekant med ML-domänen, inklusive olika algoritmer, sammanhang, strategier för dataförberedelser och avvägningar avseende hög kvalitet. Även om fokus främst är på forskning, kommer kandidaten också att vara involverad i undervisning och administration, inklusive kursstöd, medlemskap i kommittéer, och handledning av kandidatexamen och masteruppsats. Målet är att förbereda kandidaten för att bli en framgångsrik och oberoende forskare.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full heltid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Ytterligare önskvärda men inte obligatoriska kriterier inkluderar: tidigare forskningserfarenhet inklusive publikationer i internationella, peer-granskade platser; en masterexamen i ett relaterat ämne; kunskap om artificiell intelligens och maskininlärning; och kunskap om mjukvara och kravteknik, inklusive icke-funktionella krav, modellering och resonemang.

Kandidaten behöver ha goda engelskkunskaper i skift och tal.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Software Engineering
Tillträde: 2020-08-01 eller snarast möjligt

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen Dr. Jennifer Horkoff: jenho@chalmers.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Anna Skanse Bråse: anna.skanse@chalmers.se
Rekryterande chef är Prof. Richard Torkar, chef för avdelning för software engineering: richard.torkar@cse.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-01 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner