Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers är med ca 200 anställda en av de största matematiska institutionerna i Norden. Inom institutionen finns tre vetenskapliga avdelningar: Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik.

Vi bidrar på ett betydande sätt till samhällsnytta genom vår omfattande forskning och undervisning. Arbetsmiljön är stödjande, kreativ och internationell, med ett ständigt flöde av internationella gäster. Jämställdhet och mångfald är väsentliga moment i alla våra aktiviteter. Vi verkar aktivt för att vara en föräldravänlig organisation. Ytterligare information om oss finns på webbsidan: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/

Ämne

Matematisk statistik med inriktning mot data science.

Ämnesbeskrivning

Vi söker nu en universitetslektor i matematisk statistik (data science). Ämnesinriktningen innefattar utvecklingen av matematiska metoder och algoritmer för att extrahera kunskap och insikter från strukturerade och ostrukturerade data.

Den framgångsrika kandidaten förväntas utveckla och upprätthålla ett forskningsprogram på hög nivå i matematisk statistik med tonvikt på data science och delta i grund- och forskarutbildningen i matematisk statistik vid vår institution.
Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten stärker och kompletterar den forskning som utförs vid avdelningen för tillämpad matematik och statistik särskilt inom områdena

 • Bayesiansk statistik, förensisk statistik,
 • spatial statistik, extremvärdeteori,
 • biostatistik, bioinformatik och systembiologi,
 • stokastiska differentiella ekvationer, beräkningsmatematik.

Vi är särskilt intresserade av att förbättra vår forskargrupp

På avdelningen finns engagerade lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av grund- och forskarutbildning i matematisk statistik. Vi uppskattas av studenter och kontinuerligt söker möjligheter till pedagogisk förbättring. Vår ambition är att lära ut matematisk statistik på högsta internationella nivå.

Arbetsuppgifter

Som en framgångsrik sökande förväntas du
• leda ett forskningsprogram i matematisk statistik med tonvikt på data science som på sikt leder till gynnsamma samhällseffekter,
• visa ett starkt engagemang för att undervisa i olika kurser i matematisk statistik,
• visa ett starkt engagemang för att handleda studenter (på kandidat-, master- och doktorandnivå).
Du bör aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla ditt arbete. Kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktiga eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra.
Vidare förväntas du delta i institutionens verksamhet, exempelvis genom administrativa uppdrag. Du förväntas samverka med det omgivande samhället, både i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter. Du som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan inom ett år från tillträde till anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Undervisningsspråket är normalt svenska på kandidatnivå och engelska på de högre nivåerna, därför krävs goda språkkunskaper och förmåga att undervisa på engelska.

Bedömningsgrund

I första hand bedöms ansökningarna utifrån vetenskapliga och pedagogiska meriter, som ges lika vikt. Vetenskapliga och pedagogiska meriter ska granskas med samma noggrannhet.

Vid bedömningen av din vetenskapliga förmåga läggs särskild vikt vid den kompetens som är dokumenterad genom publikationer av hög kvalitet. Kvalitet är viktigare än kvantitet. Forskning med viktiga bidrag efter din doktorsexamen och internationellt vetenskapligt samarbete betraktas som starka meriter.
Vid bedömningen av dina pedagogiska meriter läggs särskild tonvikt på din förmåga att planera och lära ut kurser i matematisk statistik.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur den sökandes meriter och planer kompletterar och stärker verksamheten i enlighet med institutionens strategi.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper
Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Bernt Wennberg, prefekt, tel +46 (0)31-772 5326, epost wennberg@chalmers.se
Annika Lang, enhetschef, tel +46 (0)31-772 5356, epost  annika.lang@chalmers.se
Serik Sagitov, avdelningschef, tel +46 (0)31-772 5351, epost serik@chalmers.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-29

Ytterligare information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career. Ett exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.