Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi finns vid institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid avdelningen bedrivs forskning inom mikrobiologi och immunologi på slemhinnor och innefattar prekliniska studier såväl som patientnära forskning. Den huvudsakliga forskningen gäller studier av mekanismerna för sjukdom och immunitet vid olika slemhinneinfektioner, vaccinforskning, adjuvansutveckling och sjukdomar i mag-tarmkanalen såsom inflammatoriska tarmsjukdomar och koloncancer. Forskning inom hematopoies, cellulär åldrande samt protein kvalitetssäkring bedrivs också vid avdelningen. Forskning bedrivs i nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset samt laboratorier i såväl övriga delar av Sverige som Europa, Nord- och Latinamerika, Asien och Australien. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen Läkarprogrammet, Apotekarprogrammet, BMA programmet samt BIO235 och BIO467 inom Biologiprogrammet. Vid avdelningen finns 15 forskargrupper med en sammantaget bred kompetens inom mikrobiologi och immunologi.

Titel på projektet: Effekten av befintlig humoral immunitet på minnessvar mot influensa A-virus

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: B-cell och antikropprespons är viktiga komponenter i vårt försvar mot virala patogener. Virus är komplexa organismer med många proteiner som uttrycks på ytan och var och en av dem har flera potentiella B-cellmål. Minnessvar är immunsvar som framkallas efter infektion som möjliggör snabb röjning av virus vid återinfektion. Minnes B-celler och befintliga antikroppar är avgörande för att utforma våra immunsvar efter upprepad infektion. Det är emellertid fortfarande oklart vilken roll som minnes B-celler och antikroppspecificiteter har vid omformning av sekundära immunsvar.

Den huvudsakliga forskningen som genomförs inom detta ERC-finansierad PhD-projekt kommer att fokuseras på effekten av epitop specifika minne B-celler och antikroppar under re-infektion. I detalj kommer doktoranden att använda in vivo-infektion och immunisering för att generera och isolera epitop specifika minne B-celler och antikroppar. Vidare kommer omfattande in vitro-karaktärisering med användning av flera immunologiska tekniker (flödescytometri, ELISA, ELISPOT och mer) att utföras. Isolerade celler överförs sedan in vivo i definierade kombinationer och mossen utmanas igen genom infektion och immunisering och deras immunsvar följdes. Arbetet kommer också att omfatta studier av viral anpassning in vivo och in vitro. Sammantaget kommer projektet att klargöra rollen för epitop specificitet, för immunkomponenter i minnet, under sekundära infektioner och immunisering. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Davide Angeletti, institutionen för biomedicin, e-post: davide.angeletti@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige är du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

  • Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner