Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för människa-datorinteraktion

Forskningen inom Avdelningen för Människa-datorinteraktion inbegriper ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder. Vi genomför olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden. Forskningen har under de senaste åren attraherat finansiering ifrån Vetenskapsrådet, Familjen Kamprads Stiftelse och VINNOVA, såväl som finansiering ifrån näringsliv och andra organisationer.

Ämne

Människa-datorinteraktion

Ämnesbeskrivning

Programmering, människa-datorinteraktion

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom institutionens program, främst kandidatprogrammet systemvetenskap men även annan universitetsutbildning, både på grund- och avancerad nivå, liksom forskning och arbete i externa och interna uppdrag inom människa-datorinteraktion. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, bland annat seminarieledning, kursutveckling, kursansvar, uppsatshandledning och examination. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten kan även ingå. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på avdelningen och institutionen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid prövning av meriter kommer graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet att ges lika stor vikt.

Bedömning av vetenskaplig skicklighet omfattar förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö inom ramen för människa-datorinteraktion. Vetenskaplig skicklighet skall visas genom forskningsverksamhet och publicering inom relevanta fält. Förmågan att erhålla externa medel är meriterande. Sökanden ska också visa förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid pedagogisk erfarenhet av relevans för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska därför främst avse kursutbud med inriktning mot människa-datorinteraktion, programmering, eller närliggande områden. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning.

Det är meriterande om den sökande behärskar svenska i tal och skrift för att kunna genomföra undervisning på svenska på våra program.

Anställning

Anställningen är en allmän visstidsanställning under 12 månader på heltid, placering på avdelningen för människa-datorinteraktion vid institutionen för Tillämpad IT.
Tillträdesdag 2019-12-01 eller snarast möjligt.

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Alexandra Weilenmann, avdelningschef MDI, 070 3032953, alexandra.weilenmann@ait.gu.se 
Frågor gällande undervisningen kan ställas till Universitetslektor Alan Said, 031-786 2026.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-11

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner