Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på den marina forskningsstationen – Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till universitetsbyggnaden i Göteborgs botaniska trädgård.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet är inom forskningsfältet växtekofysiologi. Dess syfte är att utforska hur uppvärmning och torka påverkar funktioner, konkurrenskraft och överlevnad av trädarter från tropisk bergsregnskog. Nyckelfrågor i projektet är: (i) Hur påverkar hetta och torka tropiska träds vattenanvändning och funktionalitet? (ii) Vilka egenskaper predisponerar tropiska träd för mortalitet under torra och/eller varma förhållanden? Doktorandens mer specifika frågeställningar kommer att utvecklas i samarbete med handledaren under projektets gång. Projektet baseras huvudsakligen på fältstudier vid trädplanteringar med många arter som etablerats på lokaler med olika klimat och höjd över havet. Lokalerna har olika klimat och dessutom manipuleras såväl vattentillgång (bevattning och/eller regnskydd) och näringstillgång (gödslat eller ogödslat) experimentellt på varje lokal. Fältmätningarna fokuserar särskilt på olika egenskaper som potentiellt predisponerar träd för tork- eller värmeinducerad mortalitet, såsom hydraulik, gasutbyte och biokemi.

Doktoranden kommer vara placerad vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) och Prof Johan Uddling kommer vara huvudhandledare. Projektet inkluderar samarbete med forskare och doktorander vid University of Rwanda samt andra internationella forskare som delar intresset för att förstå och förutsäga hur tropiska träd påverkas av och reagerar på klimatförändringar. Forskargruppen har pågående samarbete med ledande ekosystem- och klimatmodellerare genom vilka storskaliga och långsiktiga implikationer av nyckelresultat i projektet kan utforskas. Utvecklingsforskning och kompetensbyggnad är viktiga inslag i forskningssamarbetet med University of Rwanda. 

Projektet är kopplat till det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate; http://www.becc.lu.se/), som också är värd för en forskarskola som är öppen för doktoranden: ClimBEco (http://www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school/).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Studierna kommer att bedrivas mestadels som fältstudier men inkluderar även en del labstudier. Kvantitativ dataanalys är en viktig del av arbetet och kan komma att inkludera viss modellering/programmering.

Ämnen, verktyg och tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar:

 • Växtekofysiologi, inklusive regleringen av växters vattenanvändning, fotosyntes, energibalans, kolallokering och tillväxt
 • Processer som kontrollerar träds mortalitet under torra och/eller varma förhållanden
 • Träds vattentransport (hydraulik), beaktande hela mark-växt-atmosfärssystemet
 • Gasutbytet växt–atmosfär, dvs transpiration, fotosyntes, stomatareglering
 • Träds kolallokering och kolhydratstatus under torra och/eller varma förhållanden
 • Matematisk analys av insamlade data för att kvantitativt beskriva trädfunktioner och ekosystemprocesser (hydrologi, kolbudget), möjligen inkluderande samarbete med ekosystemmodellerare

Utbildning kommer att tillhandahållas men studenten ska vara angelägen om att lära sig de nya färdigheter som krävs. Några perioder (på en till två månader) kommer att spenderas på fältarbete i Rwanda.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi (doktoranden kan välja att ta ut doktorsexamen inom Miljövetenskap istället). Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs delvis inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser ingår också. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi, eller närliggande ämnen (tex miljövetenskap eller geovetenskaper) om dessa innehåller betydande inslag av biologi.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med inriktning mot växtekofysiologi. Utvärderingen av de sökande kommer att baseras på följande nödvändiga och önskvärda bedömningskriterier: 

Nödvändiga egenskaper:

 • Kunskap i växtbiologi, inklusive ekofysiologi, ekologi, fysiologi, eller motsvarande
 • Analystisk förmåga
 • Kreativt tänkande
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift
 • Förmåga att arbeta både ensam och i grupp 
 • Villighet att utföra fältarbete i Rwanda

Önskvärda egenskaper:

 • Kunskap inom inom växtekofysiologi (» fysiologisk ekologi eller funktionell ekologi)
 • Erfarenhet av att använda ekofysiologiska metoder
 • Erfarenhet av fältarbete under avlägsna/utmanande förhållanden
 • Erfarenhet av kvantitativ dataanalys och/eller programmering i R (eller motsvarande)
 • Erfarenhet av att arbeta i grupp
 • Erfarenhet av vetenskaplig publikation
 • Villighet att undervisa grundstudenter vid institutionen

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via skype. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Johan Uddling, Professor, blivande huvudhandledare
tel. +46 (0)70-388 1357
e-post:  johan.uddling@bioenv.gu.se

websida:
Group web page: https://airoplant.com/ 
Publications: https://scholar.google.se/citations?user=wHEdxesAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner