Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vi söker en person med hög motivation och påvisad potential och intresse för högkvalitativ undervisning i kemi samt utveckling av denna. Mer specifikt har den framgångsrika kandidaten en dokumenterad meritlista av undervisning i kemi på universitetsnivå samt egen forskning och undervisningserfarenhet för denna. Den forskning som bedrivs av den framgångsrika kandidaten, alternativt har utvecklingspotential, måste komplettera och stärka forskningen och undervisningen vid institutionen och vi ser gärna en intresseinriktning mot utbildningsvetenskap med ett fokus på ämnet kemi.

 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, grundläggande kemiska vetenskaper och miljövetenskaper. Vår forskning omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylfysik via celler till hela organismer. Många av de fenomen vi studerar illustrerar det kemiska och biologiska samspelet mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 45 lärare och cirka 75 doktorander som är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning.

 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi har Naturvetenskapliga fakultetens största utbildningsuppdrag omfattande runt 450 helårsstudenter per år, vilket inkluderar ansvar för utbildningsprogram inom kemi, organisk kemi och läkemedelskemi, molekylärbiologi, genomik och systembiologi samt Receptarieprogrammet. En stor andel av utbildningsuppdraget utgörs av uppdragsutbildning inom farmaciområdet (Receptarie- och Apotekarprogrammet) och närbesläktade utbildningsprogram inom den Naturvetenskapliga fakulteten (program för biologi, atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, marina vetenskaper och kulturvård) samt lärarutbildning i samverkan med Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL). Ett starkt intresse finns också på institutionen för fortbildning av lärare, vilket kopplar till institutionens utbud av bildningskurser samt expertis inom den laborativa undervisningen och kemisk säkerhet. Institutionen har också omfattande kontakter med näringsliv och samhälle.

 

I institutionens grundutbildningsuppdrag ingår såväl undervisning som medverkan i kollegiala sammanhang, dels inom institutionen men även på den fakultets- och universitetsgemensamma nivån. På institutionen är grundutbildningen organiserad på tre nivåer: en studierektorsgrupp för den administrativa och ekonomiska planeringen, ett programråd för hantering av program- respektive kursutveckling samt en utbildningsberedning för det övergripande kvalitetsarbetet för institutionens hela grundutbildning. Institutionen har också engagemang i den universitetsgemensamma forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) där handledning av doktorander bidrar till att garantera en vetenskaplig grund för institutionens pedagogiska utveckling. Forskning inom institutionen finansieras främst av externa medel och kandidaten förväntas därför kunna attrahera betydande extern finansiering i sitt forskningsområde, gärna kopplat till utbildningsvetenskap. Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav på samtliga kollegor vid institutionen.

 

Information om naturvetenskapliga fakulteten finns på http://www.science.gu.se/english/ och för att få en uppfattning om vad Göteborgs universitet och stad har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career.

 

Läs mer om tjänsten och ansök här:https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=2339

 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.