Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne

Lingvistik

 

Ämnesbeskrivning

Lingvistik är ett ämne med examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Det kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och masterexamen. 

Lingvistik ingår i Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning samt i programmet Master in Language Technology. 

Inom forskningen är ett övergripande tema språklig interaktion, och fokus ligger på områdena, fonetik, sociolingvistik, psykolingvistik, semantik och pragmatik samt språkteknologi/datalingvistik. 

Vid institutionen finns också The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) finansierat av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025).

 

Arbetsuppgifter

Vi söker en lingvist specialiserad inom kommunikation i organisationer (så som organisationskommunikation, strategisk kommunikation och kultur och kommunikation) och som kan stärka institutionens kompetens inom kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning.  

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning. Undervisningen sker främst inom Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning på avancerad nivå, men även inom lingvistik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska och för examination på avancerad nivå vid humanistiska fakulteten krävs i normalfallet docentkompetens.

Forskningen förväntas bedrivas inom lingvistik och ha relevans för Kommunikatörsprogrammet. Sökanden ska i sin ansökan ta ställning till hur den egna forskningen kan främja och fördjupa samarbetet med ämnets övergripande tema (språklig interaktion) enligt ovan. 

Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen och bidra till hela dess verksamhet. Inom ramen för anställningen kan också andra typer av uppdrag förekomma. 

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamensbevis
  • Doktorsavhandling
  • Eventuella läromedel
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete, inkluderande en beskrivning av hur den egna forskningen kan främja och fördjupa samarbetet med ämnets övergripande tema (språklig interaktion) enligt ovan.
  • Förteckning över examina och anställningar
  • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
  • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
  • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
  • Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället -Eventuellt docentbevis

 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till:  Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.