Universitetsadjunkt/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik

Malmö

Ref P 2024/267

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker   

Universitetsadjunkt/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik vid Odontologiska fakulteten. 

Innehåll och arbetsuppgifter   

 • Teoretisk och klinisk undervisning med utmaningsbaserad inriktning
 • Klinisk verksamhet
 • Deltagande i vidareutbildning, t ex av ST-tandläkare

Behörighet   

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå. 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.   

Som person är du engagerad, ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du har förmåga att skapa förutsättningar för bra relationer och processer och kan motivera och entusiasmera andra. Du är aktiv och initiativrik avseende din utveckling inom de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och är intresserad av en akademisk karriär inom odontologisk röntgendiagnostik. Stor vikt kommer att fästas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.    

För denna anställning krävs specifikt:   

 • Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation
 • Svensk specialistexamen i odontologisk radiologi
 • Dokumenterad aktuell klinisk skicklighet
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
 • Datorkunskap och administrativ erfarenhet
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten

Särskilt meriterande för denna anställning:   

 • Kunskap och erfarenhet av utmaningsbaserad pedagogik
 • Förmåga att utveckla och genomföra utbildning på olika nivåer och förmåga att samverka 

Bedömningsgrunder   

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Fakultet, institution och forskningsmiljö  

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena oral diagnostik, oral hälsa, ortodonti, pedodonti och samhällsodontologi. I sektionen ingår även HTA-O och WHO CAPP.

Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik

Verksamheten bedrivs inom grundutbildning, forskarutbildning och specialistutbildning (odontologisk radiologi). Specialisttandvård utövas inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och vårdgivare inom tandvård och sjukvårdsområdet. 

Upplysningar

Sektionschef Bengt Götrick, tel: 040-665 84 27, e-post: bengt.gotrick@mau.se   

Ämnesföreträdare i odontologisk röntgendiagnostik Kristina Hellén-Halme, tel: 040-665 8414, e-post: kristina.hellen-halme@mau.se
   
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.  

Ansökan 

 Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-03-08. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:   

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt) 

Ansökan skall även innehålla:   

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg   
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning     

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.   

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.   

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt   

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med möjlighet till lägre sysselsättning enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid.

Tillträde  

2024-08-19 eller enligt överenskommelse.   

Fackliga företrädare  

SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se    

Välkommen med din ansökan!

#LI-MAU


Du ansöker senast 2024-03-08 genom att klicka på knappen nedan.